Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Nuets bullrande ad hoc


Hopfogade på latin,
de många benen, till människa,
lyssnande till regn,
med självmedvetande behäftad,
med köttskrov väl försedd,
med vässare och blyerts
och språk att fälla ut
som falken sina vingar
över älvdal, över slåtter

pliktskyldrande skuggande fonem
och hela kedjor av morfem
i deras namn som funnits
och som nästan fanns
men skyggat uti tvångsmässor
och vanemönstrens rigidando,
som värjt sig väl
för nuets bullrande ad hoc
i minimala storstadslägenheters
oljudsisolat
Fri vers (Fri form) av Ingvar Loco Nordin VIP
Läst 23 gånger
Publicerad 2020-08-03 10:31Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Ingvar Loco Nordin
Ingvar Loco Nordin VIP