Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Och 193 idag… wow. Folk inte mer än 5 (fem) bok-stäv-er. Och

ånyo. Ånyo: o. Liten text med något rim. Justerad form […] och (^) ___ OK ___ 3… 2. Det får bli en (1) smal text idag. OK ___ ånyo. 

[…] LITEN SCEN PÅ OSTER-LEN (dB) ÄR (ae) INTE feL Även: WROng. Data Info [„] NOT (ac) WROng. OK ___ ånyo. Namn(et) Regina ånyo (111/ /a) aktuëllt ≤…≥ äR. OJSan… ≤…≥ eauNyO. Lång Matrix (120/ /i) idag? Må-hända inte (o-erhört) [ø] Lång.

TORS-
day (—) Oct [11101/ /8] |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| (8) |||||||| 3… 2.

FÄRG (…) foere-cóm-mër… WOW.IMG NOT (ac) WRONG.IMG (<—·—>) fung. Lägg märke till hur —·— (3) ___ är [INTE-GRE-RAD] in-fo. Även: in-
fo. Även (info)… fung. Pretty Good Program-ming Language (::) <100/ /101> e… e-meller-tid, how-ever… et | c.

TORS-
day (—) Oct […] på (eau) WEB-ben… em (=) Em – Emma vet (nog) mer. Ring-
er Emma (____________) på [aa] Mobil(en)… ring signal (en) hørs. RS… ring signal (en) hørs. Andersine Ja Andrea (Suomi) [----------------------------/ /------------------------------] (@) [%] Ping*
\________________/ [|||||] (7) <3| |3> ||| || ||| play piano (?) may-bee (101/ /110) not, e-meller (#) Tid. Tid (Nu) 3:15 [EM] cirka.*
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
_______________________
················································
°F(%) TMP enligt termo-meter… n. N = 78 (…) fung.
 
Regina: Summa (+) NOT (84/ /21) 10101(3) WRONG.*
 
På Webb-
èn (110/ /100) donder-day. Även: dag. SQL (21/ /70) FUNG.
 
[-----------------------------------------]
 
MONSTER (<>) [] ({—}) se även: pynt.IMG
 
(vagn-
re-
tur) [ú] (Ú) <3/ /102> foere-cóm-mëR. Färg… schema? RGB enligt MANUALën. FONETIK(ën) [Ä] fungeera-R. √4 (2) NOT [84/ /87] WRONG||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||… OKay () JUST NU. NEJ NOT WRONG (71/ /i) info. Ee-meller-tid
 
ANILIN-
färg(penna)[] MOMS (%) [#] faktura (97/ /98) beta [a/ /e] eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-eeeeeeeeeeeee… fung
 
INTEGER (SQL) dB… fung. Enligt manua:Län*
 
(/////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\)  OJ-sanOn = 79110  […] foer-
steaus*
 
20201008.IMG (|---|---|---|) PRINT dokument-
et.
Till (PRINTER) Bengt III [3] nät-
verk-
et.
 
REGINA (a) eaunýo: III [3] NOT (ac) WRONG (&) vidare… weiter. (//////////////////////) OKay in-
fo.
 
11.2
01.1
21.3
213.IMG printing To (printer) Bengt III (JUST) NU… WOW////////////////ä… æ*(Ø) 2.
 
Summéring(en) FORT-
SÄTT-
ERTydlig(ën)*
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|         
|_______________________|
(color) mix-ed […] by: author.
 
20201008.IMG (::) PUBLISH OKay////////////////////////////[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][^]
[][][][][]
<––>
[][][][][]
[][][][][]
[][][][][]
[][][][][]
[][][][][]
OKfarbrorn får vara nöjd .
 
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
 
 
Må-
hända är detta inte (ac) en [1] Novellmen Läge(T) är [NU] som det ärOK = 7975 enligt <11101/ /109> manual-
èn*
 
[Pause] 10 minut-
èr… printer problem <109/ /11101> tydlig(ën)
[||||||||||||||||||||||||||||||||] (|||||||||||||||||||||)
[||||||||||||||||||||||||||||||||] (|||||||||||||||||||||)
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||] (||||||||||||)
[|||||||||||||||||||||||||||||||] (||||||||||||) (||||||||)
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||] (||||||||||||)
<—————————————> <––––––––––––>
[|||||||||||||||||||||||||||||||] (|||||||||||||||||||||)
[minus] FUNGéRaR.

Mä NOT WRONG (W) function […] et | c. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
_________________https://www.poeter.se/media/img/user/texts/2172296.jpg            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
 

----------------------------
 

________________
 
 
 Prosa (Novell) av farbror zwed
Läst 45 gånger
Publicerad 2020-10-08 15:40Bookmark and Share


  farbror zwed
JUST NU (JN) 5:43 eller 17:43 enligt datorn… JN not WRONG (71/ /i) in-fo///////////////////////////////////////


2020-10-08

  farbror zwed
________________________
244 idag. So far. OKay så. Enligt pågående (101/ /a) arbete [=] ae (ä) [Ä] {…} (3) Trevlig… t = 11101 (#) Fung*
-----------------------------------
————————————————
–––––––––––––––––––––––––
-----------------------------------
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
_________________________
2020-10-08

  farbror zwed
Nu ett [1] par timmar
efter skriv-
börja… n… denna
comment-ar. Tid(en) den […]
går. År är Två (aa) [2] bok-
stäv-
ër… ®.* [(unicode)] goggla (97/ /98) b… bonus (é) ?. B… bi-gram är INTE (ac) bigram. Till (%) exempel. 120 (x) NOT (8) WRONG||||||||||||||||||||||||||||||||||
:·····························: 120 (x) eau-N… yo. You might have 2 (To) Learn (SOME) programming [=] pg be-
fore You write a = 97 PRO-
gram*
To Fredag (W) Lo So (und) Måndag Ti… Tid-en (110/ /100) den ||||||||||| går|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (124)8… på förekommen anledning (pfa) [(5)] mvg <> mvh (Ä) emellertid (=) ed [it] TEXT (84/ /21) 10101.3
20.Space
30101.3 (summéring)en… FORTS//////////////////////
:····································:
[–––––––––––––––––––––]
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
2020-10-08
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed