Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

MODERNA STILFIGURERVi startar upp det nya året med lite inspirerande skrivövningar. Vi går igenom moderna stilfigurer och exempel på hur de kan användas. Sedan följer en skrivövning för varje stilfigur. Välkommen att deltaga!


Aristoteles
, filosof och lärling till Platon, f 384 f.kr, beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga"

Språkfigurernas teori formulerades inom den klassiska retoriken, som delade in stilfigurerna i troper och figurer eller ornament. Figurerna delades sedan in i tankens figurer och talets figurer. Denna indelning av stilfigurerna har idag övergivits.

I vår modernare användning av definitionen finns det många stilfigurer. De används forfarande för att smycka ut språket, förstärka bilder och innehåll och andra stilistiska effekter. De använda både i skrivandet och i de talande språket.

För att lite lättare hitta dessa i en talad eller skriven text kan de delas in i tre olika typer; 

Bilder är de bildlika omskrivningarna. Vanligast är metaforen men där finns också flera andra tekniker.

Vändningar bygger på att de är överraskande eller kanske rent utav roliga ordvändningar. Här finns ironin såväl som över- och underdrifterna.

Upprepning är att låta antingen samma ord komma åter, gång på gång, eller också låter man ord med samma betydelse följa på varandra. 

Jämförelse är att till exempel jämföra två sidor; historien med nutiden eller teori med praktik.

 

Vi kommer framöver att gå igenom de vanligaste stilfigurerna, exempel på hur de kan användas och till varje kommer en skrivövning att finnas. 

 Lista över flera stilfigurer:

Allegori
Allitteration
Anafor eller upprepning
Anspelning eller allusion
Antites eller motsats
Assonans
Besjälning
Ellips
Eufemism
Epifor
Ironi
Hyperbol
Kiasm

Litotes eller underdrift
Liknelse
Metafor
Metonymi
Motsats eller antites
Oxymoron
Parallellism
Retorisk fråga
Tretalet
Paradigm
Paradox
Parafras
Paronomasi
Pars pro toto
Pastisch
Personifikation
Sentens
Sinnesanalogi
Stegring
Symbol
Synekdoke
Synonymi
Travesti
Underdrift eller litotes
Upprepning eller anafor
Överdrift eller hyperbol

 

Välkommen till SKAPASKRIVA - STILFIGURER!

Under luckorna nedan finns nya skrivövningar och de kommer dyka upp efter hand. Mer information kommer finnas under varje övning. Det finns ingen tidsbegränsning på övningarna, de kan göras när som helst. Det är heller ingen begränsning på hur många bidrag varje medlem får göra. Det går också natuligtvis bra att göra helt egna övningar. Men för er som tycker det är kul att deltaga i just SKAPASKRIVA gäller detta:

Kategorisera din text skapaskriva och tagga vilken övning det gäller t.ex: allitteration. Kommentera minst 3 andra medlemmar i övningen där du pekar ut deras stilfigurer och ger ett omdöme om dessa där du även förklarar vilket effekt de ger.

Nu kör vi! Välkomna!
Blogg (Skapa Skriva) av Redaktion poeter.se VIP
Läst 1425 gånger och applåderad av 10 personer
Utvald text
Publicerad 2021-01-02 16:04Bookmark and Share


  Flicis VIP
Ämnar spara namnet på detta Internetsidan på min skrivarsida, så jag kommer ihåg att kolla vid tillfällen. Hoppas att det inte gör någonting.
2021-12-08

  Jan Widströmer VIP
Ska bli intressant att följa!
2021-01-21
  Redaktion poeter.se
Redaktion poeter.se VIP

Senaste nyheterna
Poeter.se Julkalender 2023
Välkommen till Poeter.se Poetiska Julkalender. Bakom luckorna får vi poesi och julstämning! Vi har fortfarande luckor kvar till medlemmar som vill bidraga - Skicka oss ett meddelande!

Poeter.se firar 20 år med jubileumssamling!
Poeter.se firar 20 år med jubileumssamling!

AddThis på poeter.se
Poeter.se använder i dagsläget addThis för möjligheten att dela dikter till andra sidor. Denna tjänst är på väg att avvecklas.