Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Litterära brottstycken" (563)


ATT LEVA OCH DÖ FRAMFÖR SITT SKRIVBORDS SLAGFÄLT

Införlivad i Sv, akademien fann sig
den revoltbenägne Talis Qualis
pseud för C V A Strandberg (1818-
1877) så som han kände sig och var
utan att ge sken av att vara något
mer än bara sig själv vilket lyser
igenom i hans produktion som i
hans uppfordrande krigshets mot
ryssen till förmån för broderlandet
Finland i "Sånger av stål" (1845) där
jämförelsen med David och Goliat
är väl betecknande för politik på
spänd och slak lina.

Den nya generation diktare som
blomstrade upp under 1800-talets
misärer av politiskt förtryck i eu-
ropa gav de tyska Vormärtzdikt-
arna legitimitet varmed Talis
Qualis hängde på utan vetskap
om vad som puttrade i den natio-
nalsocialistiska grytan, men som
det anstår en sann diktare levde
och dog han vid sitt skrivbords
slagfält med pennan i sin hand.


~


Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 28 gånger
Publicerad 2021-06-07 19:58Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP