Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Några reflektioner över klimatmötet Cop26 i Glasgow.


Klimatblogg nr 3, Cop 26

Det kanske mest positiva med FN:s klimatmöte
Cop26 i Glasgow är att det verkar råda när nog
konsensus om att en global uppvärmning äger
rum, och att detta kan verifieras med fakta;
en temperaturhöjning som lett till ett mer
instabilt klimat, karakteriserad av en ökad
frekvens av extrema väderhändelser.

Denna samsyn utgör en nödvändig grund för
de åtaganden om utsläppsminskningar som
nu måste förverkligas, där den helt avgörande
åtgärden för att bromsa temperaturökningen
är att vi upphör med fossilbaserad energi-
produktion.

Nyckeln är fortsatt utbyggnad av existerande
fossilfria tekniker i kombination med
forskning och implementering av nya;
eventuellt ingår i detta en ny generation
driftsäker kärnkraft där avfallet neutraliseras
direkt eller kort tid efter användning.

Den ökade mängden växthusgaser i atmo-
sfären riskerar inom en snar framtid att
leda till oöverskådliga konsekvenser för
livet på jorden. Trots allvaret i situationen
gör det paradigmskifte som skett i synen på klimatförändringarna, att jag känner
tillförsikt om att vi kommer att kunna nå
noll netto utsläpp.
Övriga genrer av Olof Lagerhorn VIP
Läst 102 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2021-11-10 10:11Bookmark and Share


  Kajan VIP
En välskriven text, med ett resonerande anslag som är välkommet. Min upplevelse av rapporteringen från mötet är en blandning av hopp och förtvivlan.

Ett problem som sällan tas upp när det gäller kärnkraft är frågan om hur vi ska skydda reaktorerna från konsekvenserna av naturkatastrofer, för de kommer att öka i omfattning. Även det säkerhetspolitiska läget i världen kommer att bli mer instabilt i takt med att extremväder ökar i omfattning, med medföljande flyktingströmmar, och en ökad extremism är att vänta.

Jag lider med och beundrar de kämpande ungdomar som vägrar tystna, och som pekar på skillnaderna i ord och handling.

Både Storbritannien och USA är i full färd med att planera och starta nya oljefält samtidigt som mötet hålls, och EU subventionerar fossila bränslen/industri med ofattbara 50 miljarder Euro, ca 500 miljarder kronor/år, så det är upp till bevis, minst sagt.
2021-11-10

  Solstrale VIP
Klimatkompenserande åtgärder är inte det samma som att sluta elda med fossilabränslen tyvärr... Inget framkom under förhandlingarna att gas, olja och kol ska stoppas, eller att torv ska lämnas kvar i jorden... Om de salta havets vatten pumpas in i marken där man frakturerat för att fylla ut tomrummen efter brytningen av gas och olja så kommer andra frågor om vilka dess klimatpåverkan blir? Jag önskar vi kunde avstå mer i det lilla och samåka mer och att välja mer selektivt i våra vardagsliv det tror jag på eftersom många bäckar små sparar en hel å... Gillar dina rapporter och tankar kring miljö!
2021-11-10

  Marita Ohlquist VIP
Bra och tankeväckande text om klimatet.
Alla måste hjälpas åt för att förhindra att det tar en ände med förskräckelse.
Vi bär framtiden i våra händer till
kommande generationer, bör hållas varsamt.
2021-11-10

  Ulf Carlsson VIP
Fint skriven text!
Önskar att jag kunde dela din optimism.
"Driftsäker kärnkraft där avfallet neutraliseras direkt" låter också som en önskedröm.
Hoppas jag har fel.


2021-11-10
  > Nästa text
< Föregående

Olof Lagerhorn
Olof Lagerhorn VIP