Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


ÅGUST ANSLÅR ROUSSEANSK UPPFOSTRAN

Ågust : Nu så Siri ska det bli skifte i huset
att vi hädanefter betjänas af trotjänarinna
som sköta barn och hushåll emedan hustru
har förmån fortsätta lata sig dagarne i ända.

Siri : De gå inte för sig det som mor bunden
vid barnen.

Ågust : De banden knytas upp att de på
Rousseanskt maner afskiljas i tid från
modern att de icke blifva manipulerade
af modern i konspiration mot fadren och
blifva fjollor.

Siri : Rousseau som inte ens kunde ta hand
om sina egna avkommor så vad månne det
bliva av dem ?

Ågust : De undgick blifva hysteriska af sinnes-
sjukdom som lågo nerärvd på spinnarsidan.

Siri : Vad säga det om Strindbergs egen upp-
fostran isåfall ?

Ågust : Den säga att han äro som han blifvit
på grund af kvinnorne och därför vilja skydda
nästa generation ifrån deras uppfostran.

-

-
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 145 gånger
Publicerad 2023-04-09 20:21Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP