Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Tolkningen är ur bok 6 i Homeros´epos Odysséen, vers 170 - 196. Jag kan inte grekiska så jag har gjort min tolkning utifrån en översättning till engelska på Theoi.com/HOMER, ODYSSEY BOK 6 - Theoi Classical Texts Library; verse 170 - 196.


En tolkning av Odysseus´ möte med Nausikaa i Odysséen

Odysseus möte med Nausikaa

Se, Theoi.com/HOMER, ODYSSEY BOOK 6 -
Theoi Classical Texts Library; vers 170 - 196.

Odysséen går också att läsa på grekiska på Internet.
En möjlighet är att översätta den text på engelska
jag utgår ifrån här till grekiska.

---------------------------------

Min tolkning

Odysseus möte med Nausikaa

vers 170: ...i går, på den tjugonde dagen, lät havet
mig gå; det som av vinet lånat sin färg, sen´ vågen
och ilande vindar burit mig hit från Ogygias ö;
lämnad allena, lämpad på enslig strand, i de att
ödet vrångt må sträcka min pina; än är ej tid att
glädjas, då kluriga gudar må lura mig våda,
lända mer ont.
Men du, en drottning för min syn, förnim min lott,
vekna av mitt öde; av er som bo och bruka detta
land, för mig ej kända, främst du står för att se och
mötas; som bjöd du min röst att höras.

Ge mig nu att skylas lindat som en klädnad,
det vida tyget, så är mitt skick, det ni viker kring
och bär er tvätt.
Må sen´de, som evigt är, ditt hjärta löna, ja allt
du trängtar rikt förläna: att vigas dig en make,
resas er ett hus; ty ej synes mig mer vacker boning
än där kvinnan tronar med sin man, hjärtat,
ett och samma; till oväns nesa, när glädje pryder
vänners tal; detta sagt, att du och de allt redan vet.

Svarade då, Nausikaa, ljusarmade mön:
främling, i era ord och er gestalt slår ej dolda tankar
dovt sin lov; syns ej enfald ge beråd.

Men, Zevs, vår och gudars drott är nu den som råder,
han var och en ett frö har sått; efter nyck och tycke,
som jag ser det, är den lott du bär för dig beskärd;
dock, om du nu tärd och bruten står inför min blick,
av allt som höves, det som nöd må lindra, ska rika
gåvor ges vår gäst.

Jag vill nu visa dig fajakers stad, de torg och gator
där vi ses att språka, ge oss liv och namn, nämna de
som sett oss födas; spörja sen´och ljuvt beröras om
du öppnar upp ditt öde, vem du är och vad som
hit dig förde.
Må den glädje som vårt möte skänker blir till heder för
vår ätt, lända oss en fägring, att låta dig förstå och
se vårt sätt.
Alkinos, kungen, är min fader, mitt hjärta är hans hem;
vår kärlek famnar i min barm en vilsen främlings knä;
må sen´ minnet av vår ö bli till förning, en förlig vind
som ger dig lycka på din färd.


(Jag har inte följt originaltextens versmått,
daktylisk hexameter.)


-------------------------------------

Iliaden och Odysséen är bland de äldsta, mest kända
och inflytelserika litterära verken inom grekisk och
europeisk kultur; två epos som under sin samtid sågs
som dess främsta, och som har haft ett stort inflytande
på litteratur, dramatik och musik, fram till våra dagar.

Homeros, (700-talet f. kr), anses av de allra flesta
forskare som verkens författare och rapsod. De växte
fram ur en lång tradition av muntligt traderade och
framsjungna berättelser; sk rapsodisk poesi.

Båda verken består av 24 "sånger", och inleds så som
många antika epos, "in medias res", mitt i handlingen.
Sättet att berätta är sammansatt och komplext,
och Homeros, "arbetar t.ex med parallellhandlingar,
tillbakablickar, inskott, perspektiv -och berättar-växlingar;"
Sammanlagt utgörs Iiladen av 16000, och Odysséen av 12.000 verser, med versmåttet daktylisk hexameter.

Handlingen i Iliaden kretsar kring belägringen av staden Ilion, som också benämns "det trojanska kriget".
Odysséen berättar så om den händelserika och svåra
hemfärden till ön Ithaka för dess kung, Odysseus; en av
den grekiska härens mest framstående ledare.

Iliaden och Odysséen har fram till vår tid inspirerat ett
stort antal författare, kompositörer och dramatiker;
jag nämner här några av författarna:

- den antika romerska skalden Vergilius´ nationalepos,
"Eneiden", som berättar om den trojanska prinsen
Eneas´ resor och som grundläggare a staden Rom;
Vergilius gör honom till romarnas mytiske stamfader.

- "Faust", av Johann Wolfgang Goethe (pjäs)
- "En världsomseling under havet", av Jules Verne
(roman)
- "Odysseus", av James Joyce (roman)
- "Strändernas svall", av Eyvind Johnson (roman)
- "Penelopiaden", av Margret Atwood
- "Meadowlands", av Louise Gluck (poesi)

Övesättningar av Iliaden och Odysséen:

"Odysséen"; översättning av Erland Ekelöf, 1908

"Iliaden"; översättning av Erland Ekelöf, 1912;
finns som PDF för fri nedladdning.

"Sången om Ilion"; översättning av Tord Bäckström;
Forums förlag 1972
"Sången om Odusseus"; Tord Bäckström;
Forums förlag, 1975
"Odysséen"; nytolkning av Ingvar Björkesson, 1995

"Iliaden,"; nytolkning av Ingvar Björkesson, 2000

"Lagerlöfs Iliaden"; Svenska Akademien, 2012

(Citat och fakta från Wikipedia)

Övriga genrer (Översättning) av Olof Lagerhorn VIP
Läst 35 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2024-01-17 10:56Bookmark and Share


  Blomma-Stjärna VIP
ja, vad fint!
Först så tyckte jag texten var omständlig.... men å, den är ju fin och det är så mycket som blir sagt... i daktylisk hexameter - (tack för citat o fakta från Wikipedia)- blev överraskad!
2024-01-29

  Sparvögat VIP
Vackra ord i antikens förklädnad ~
en lyckosam önskan…
2024-01-18

  Marita Ohlquist VIP
Bra skrivet om den skeppsbrutne Odysseus som blir omhändertagen en orädd och hjälpsam kvinna, Nausikaa.
2024-01-17
  > Nästa text
< Föregående

Olof Lagerhorn
Olof Lagerhorn VIP