Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Om Ordets tillkomst


PS - Poetens Skaparberättelse

PS 1: 1-21
I begynnelsen var Poeten.
Och Poeten rådde över det grå i sitt huvud och på arket.
Och Poeten sade: Låt där bli skillnad mellan vitt och svart på arket.
Så skedde, och det grå på arket delade upp sig i vitt och svart.
Och Poeten kallade det vita för papper och det svarta för bläck.
Och poeten såg på arket och såg att det var gott.
Och det vart afton och det vart morgon, den första dagen.
Och Poeten sade: Låt bläcket forma tecken, som kan tydas i flera generationer.
Och bläcket formade tecken. Och Poeten såg på tecknen, och såg att de var goda, och kallade dem för bokstäver.
Och det vart afton och det vart morgon, den andra dagen.
Och Poeten sade: Låt bokstäverna forma sig till kombinationer, vilka gå att förstå. Så skedde. Poeten såg dessa kombinationer av bokstäver, såg att de var goda och benämnde kombinationerna ”Ord”.
Och det vart afton och det vart morgon, den tredje dagen.
Poeten vilade.
Och det vart afton och det vart morgon, den fjärde dagen.
Poeten vilade.
Och det vart afton och det vart morgon, den femte dagen.
På den sjätte dagen, skapade så Poeten en vers, utav ord.
Processen att överföra Tanken från Poetens grå till pappret upptog större delen av dagen och en betydande del av natten.
Poeten såg på resultatet av sitt arbete, och förnöjdes. Läsaren förstod texten, och förhöjdes.
Och det vart afton och det vart morgon, den sjätte dagen.
På den sjunde dagen vilade åter Poeten, då han visste att processen snart skulle börja på nytt.
Fri vers av Tor-Björn Fjellner (Mr T)
Läst 318 gånger och applåderad av 9 personer
Publicerad 2015-04-06 16:45Bookmark and Share


  Ljusletaren
Suveränt att orda likt skapelsens egen berättelse. Bokmärker/ kram
2015-04-08

  Sunlight
Annorlunda sätt att skildra poetens skapande. Intressant och kul.
2015-04-06

  Senta VIP
Bra författat om poetens skapelseverk!
2015-04-06
  > Nästa text
< Föregående

Tor-Björn Fjellner (Mr T)
Tor-Björn Fjellner (Mr T)