Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Långnovellen = Ln – enligt pågående arbete.

Äntligen 1 (en) [tämligen] förnuftig novellrubrik på gång… Långnovellen är (formellt) bestämd form plus n-genus. Utsagan före [before] denna (utsaga) är <tämligen… Ø> Lång. Lång är 1 (en) <tämligen… Ø> Lång term. Både term 8x (och) Lång är [tämligen] Långa termer. Se även: objekt. OIO är (formellt nog) objekt i objekt – okay för föregående utsaga. OIO ånyo. Ånyo: ånyo. Oktober 7 [On] – e-middag. 18:59 är (æ… Ø) en [1] tid. 

Långnovellen = Ln fortsätter. Okay för (æ… Ø) ånyo. 19:10 är 19 och 10 med (tecknet) : emellan. Tydligt nog. Enligt manualen… den här (tämligen) [dokumentära] novell-

en.

11.

01.

10.

Mycket är (förstås) inte [ac] mycket. Liten bokstav (abcdefg) är [æ… Ø] <rimligen… /> inte (ac) stor bokstav. L är (enligt manualen) inte 50 (femtio) i »annan« form. L = 21 är (emellertid) [however] en (1) <formellt intressant> möjlighe29. Primtalet 29 förekommer. Långnovelllen innehåller (tydlige23) [tämlige23] mycket info. Även: information. Även [konstruktion(en)] shift+return är [forme212129] intressa2329. Bigrammet Ba+ är (æ… Ø) [enligt pågående arbete] bokfö2729. Bigrammet ht är (en… 1) horisontell tabulering i (a5) annan form. 

Dateringen 20151010 är (forme212129… förstå28) [en aning] i förväg. Konstruktionen 2015e0 = 20151010 – enligt? Manualen. Den här texten är (tydligen… ^) 1 [en] 221023301021. Se även: handbok. 

Typografering pågår. Författaren funderar. Också 1 (en) fråga. Den här [forme212129] (tämlig1423) viktiga utsagan innehåller [nn… \] mer än (mä) två (2) objekt, termer… etc. 

Konstruktionen mä (mer än) [mindre än] är <formellt… @> viktig. Okay – nu (now) är ”programspråket” funktione212129 nog. Bokstaven g förekommer? Tydligen, ja. Okay – y finns (fs) i cmyk. Ofta är k = 20 en [1] premiss. Något måste man (nämligen) börja en [1] syntes med… with.

Tilldelningen k = 20 är (forme212129) en [1] komplettering.

{}

else {}

är (rimlige23) inte [ac] wrong code.

Bigrammet {} förekommer. 18:59 och författaren bokför. Datorn är (æ… Ø) igång.

{}

else {}

ånyo. Ånyo: ånyo. Und [8x] so (u… 85321101-1) weiter.

Notering(en) 3.1415927 är (æ… Ø) inte […] oäven. \ är 92 ”i annan form” – enligt: 2210233010211423. Okay så. Syntesen <yn e… \> bygger på (enehet- en) bigram. Även: tecken- par.

Måhända är par parameter i »annan« form. Parametern plywood är (sannerlige23) inte [ac] paraply. Vattenmelon före (before) marin plywood when howdy not (ac) CLOWN CLOUD etc.

{}

else {} ånyo. Ånyo: ånyo. CLOWN är CL före OWN och (8x) bokstaven W [QWERTYUIOPÅ] förekomme27. Termen e27 är (æ… Ø) tre [3] tecken i en (1) 1423171429 info. Tjatig29 värre. 

Symbolen # är (forme212129 nog) bokförd före [before] vagnretur och (8x) matematik. 

Inte mycket nytt i föregående. 

- - - - - - - - - - - ff - - - - - - - - - - - 

 

 
Prosa av farbror zwed VIP
Läst 118 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2015-10-07 19:09Bookmark and Share


  farbror zwed VIP
IDAG KONSTRUERADE författaren 1 (ett) nytt filter.
2015-10-07
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP