Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


NOTERADE JUST EN INTRESSANT GREJ PÅ WEBBEN… närmare bestämt

hos www.poeter.se – ingen oerhört Lång och complex redovisning följer emellertid. Till statistiken… wow. När man begrundar statistiken (110/ /så) finner man [110/ /i] intressanta (a/ /100) data. Typ 2019 besökare på min plats i poet-hop-en… på webb-en, hos www.poeter.se – farbrorn är där nu [117/ /111] ock-
så. När tal typ (e) 2019 skrivs enligt [11101/ /109] modell 13 (så) blir det bekymmer. Inget exempel (10101/ /25) pga ‹a/ /25› pågående (101/ /a) arbete. Tal-en 10101 och 11111 får (emellertid) plats i pågående [101/ /a] arbete. 10101 eller 10 101 måhända. Och 11111 eller 11 111 enligt manuál-
ën. Okay [121/ /11100] så. 1111100 och 1111101 är fräsch (17/ /100) data info code. Hypotes: @ = 1000000 [7] enligt föregående (101/ /a) antydan, wow. Även 111 (7) är 1 [en] rimlig (W) antydan. Enligt (11101/ /102) fabrorn. Och datorn är [tydlig/ /èn] nöjd med [100/ /25] pågående (e/ /a) arbete. Beep… beep. Måhända [97/ /25] paper Jam? Troligen (110/ /i) inte. Printern Bengt III (32) är på webben, internet… nät-verk-
et… et | c. Text-
bredd-
èn [110/ /ae] är (tämlig/ /èn) okay [JUST] NU. JN… okay ‹121/ /102› føre-
kom-
èr. SÅ-
LED… ES. WOW? Må-
hända (a/ /i) inte ‹101/ /102› frekvent/

Tydlig-
en (110/ /102) får [tämlig/ /èn] många term-
er (^) plats på 1 (en) pro-
gram109/
/82Rad. Io (111/ /ae) är 1 (ett) bi-
gram. Eller: teck-
en-
par.
Jul-
gran-
èn? Är pynt-
ad.
Den
(pynt/ /a/ /de) gran-
èn [110/ /70] FUNGÉRAR. FORT-
Fa… Ra… nde. Ra = 8297 (…) är okay [121/ /99] code/

Fa = 7097 […] Fungérar/

Faktura (97/ /i) inne-
håll-
èr /////// [7] bok-
stäv-
èr. Eller: teck-
èn. Okay… på
fö-
re-
kom-
men (110/ /a) an-
ledn… ing. Bingsjö är (ock-
så) /////// bok-
stäv-
èr.

Element /////// [–––––] ([(7)]) således (7) ‹3/ /3On.

Melon är ///// [(5)] och teck-
en (tabell\ \èn) FUNGÉRAR.

Mello eller Melon = Mn [77110] är Fråga… n. N… NORRLAND [8] och GOTLAND [7] före SMÅLAND (7) ‹3/ /3/// /// /// /// GEVALIA (7) och17/ /11100 [aa/ /ª] vid-
a… re. Moln mä = 2237 (::) Melon och Mello111/ /11100Således.

Mello111/ /101even-
tu-
èll… t
(11101/ /103) goggla. Verb-
èt (11101/ /103) gogglaa/ /aeär [”FORM-
ÈLLT”
] RE-
SERV-
ÉRA… T
.
T = 84 (12/ /3) FUNGÉRAR/
PFa… OKay/////////
DOKUMENT-
namn-
ET 8.IMG FØRE-
7579M… MÈR/

VERKTYG (VG) FØRE-
KOM-
MÈR
/

OJSAN = ON (7978) [7a9] FUNGÉRAR/

Unicode = Unicode (101/ /102) fungérar/

Tabuléring(ën) [] är 1 (ett) moment, steg… et | c/
Färg (schema) et | c/

__
¯¯

[ff]

(ÿ)

__
¯¯

Enda (a/ /11100) syftet ‹11101/ /109› med100/ /100denna text-
ènär […] att (11101/ /117under-
söka [a/ /70] FORMÁT-
èt////////////////////

__
¯¯

                 
Fri vers (Fri form) av farbror zwed
Läst 129 gånger
Publicerad 2019-05-10 22:07Bookmark and Share


  farbror zwed
__________________________
3087 texter. Tämlig-
en många texter… så-
ledes. Protokoll(ët) […]
fungérar. @… cb. Ë… et /
c.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2019-05-10
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed