Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Det här är en tolkning på svenska av William Shakespeare's sonett nr 18, "Shall I compare thee to a summer's day?".


En tolkning av "Shall I compare thee to a summer's day?

Sonett nr 18

Shall I compare thee to a summer's day?
Though art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime to hot the eye of heaven shines
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometimes declines,
By chance of nature's changing course untrimmed;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

The Norton Anthology of English Literature
fifth edition, volume 1, W.W. Norton Company
New York, London, s 804.


Min tolkning:

Kan jag se i dig en sommardag?
mer ljuvt försynt är du för.mig
så rycker råa stråk i vårens blad
och juni växel löper ut, i ett nej.
Väl grym är himmlens' blick i bland
och i lönn glimmar ofta hans hy
vad fagert är ska bli till sand
vandlas, i sin bana krökt av tidens bly.
Men din sommars' sky ska ej dra bort
ej mista gåvobrev för älsklig makt
och ej ska döden yvas av din lott.
när du lever, här, i kärleks akt.
Så länge anda finns i mäns' pupill
bärs i mina ord pulsen av din bild.

_____________________

William Shakespeare publicerade 1609
"Shakespeare's sonnets"; de 154
sonetterna är i dag ett av de mest lästa,
ansedda och översatta diktverken på
engelska någonsin.
Sonetten som versform har sitt ursprung
i medeltidens italienska och franska
sonetter, framförallt i Francesco Petrarcas'
366 sonetter i hans verk, "Il Canzoniere",
(1327-1368).


Bunden vers (Sonett) av Olof Lagerhorn VIP
Läst 71 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2022-02-12 13:04Bookmark and Share


  Marita Ohlquist VIP
Mycket att tänka på här, läser och läser om och hittar nya tankekorn varje gång.
2022-02-14

  Kajan VIP
Ett ljuvligt original; och till min stora glädje, en mycket, mycket fin tolkning ! Att översätta Shakespeare; ja, det är en grannlaga uppgift; men friskt vågat, och vunnet.
2022-02-12
  > Nästa text
< Föregående

Olof Lagerhorn
Olof Lagerhorn VIP