Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Besök i hemmet


De 12

En regnig förmidag i juli knackade en man med tre bestämda och kraftfullt hårda knackningar på herr W:s trasiga ytterdörr, någonstans i ett s.k. folkdemokratiskt humanistiskt fredsrike.
Det var en ingenjör, från ett av de otaliga antal myndigheter som landet infört för att foga folket i det alltmer komplexa system, vilket hade uppkommit som en följd av människors otrohet och girighet och, ja kanske till och med ren illvilja.
Walter gick tveksamt fram mot dörren, för han väntade bestämt ingen och hade inte heller beställt något, som för övrigt vid denna tid gick att beställa hem inom 24 tim oavsett var i riket man levde.

Ingenjören som inte hade någon hatt, bad om att få stiga in, direkt efter sin korta presentation.

"Goddag! jag kommer från myndigheten för olikt tänkande individer och önskar få växla ett par ord med dig angående dina oklara föreställningar. "

Han satt sin vänsterfot i dörrspringan samtidigt som han bad om att få stiga in.
Walter som var en hygglig och väluppfostrad individ lät mannen få stiga på, kort efter det att mannen redan passerat tröskeln.
Mannen klev in i köket och slog sig ner på en stol, drog av sig handskarna och smällde dem bestämt i bordet.
Nå! sa han..
Vad har du att säga til ditt försvar?!!

Försvar tänkte Walter och började leta i minnet vad han skulle försvara.
"Som du kanske vet pågår en stor omställning där vi är på väg att byta "mästare" och just nu genomförs en, låt oss säga, säkerhetskontroll där vi vill konfigurera folket till det rådande system som vår "mästare" kommer att låta oss ta del av."

Han sa "låta oss ta del av" som om mästaren själv skulle kunna avgöra vad människan ska få ta del av och inte, tänkte Walter ett kort ögonblick..
"Vem är denna, vår nye mästare?" undrade Walter.
Mästaren vill inte tala om sig själv, ej heller framträda inför folket. Det skulle väcka onödiga meningsmotstånd och säkerhetsrisker om man skulle personifiera mästaren genom att låta honom framträda.

Förställ dig att det snarare handlar om en slutsats på en noga sammanvägd mängd information, som hämtats från hela mänsklighetens historia. Denna slutsats har vår mästare gjort och utifrån den tagit fram en låt oss säga handlingsplan för människan. Vi kallar det Människans manifest. (MM)
Walter såg mycket konfunderad ut och frågade eftertänksamt..
"Så du menar att mästaren inte är någon människa?"
"Exakt så" sa ingenjören. Denna mästare är större än människan. En gud 2.0 som man inte behöver tvivla på om han existerar. För VI har ju skapat honom, och inte tvärtom. Människan har gjort sin avbild.
Walter såg bedrövad ut.

"Men människan är väl den som är bäst lämpad att leda människan? En demokrati, ett folkstyre som människor väljer fram."

"Det var vad vi trodde innan mästaren gav oss slutsatsen. Den sammanvägda informationen som idag ägs av mästaren talar om en annan sanning för mänskligheten. Vi får finna oss i den för den är beräknad fram från världens största minne. Vi människor är inte längre benägna att leda oss själva enligt mästaren. Vi är knappt kapabla att reagera rätt utifrån våra egna tankar." sa ingenjören övertygad.

Men, stopp! sa Walter.
Vilken tro skall accepteras, och vilka tvivel får vi behålla? Vem kan väl äga mina föreställningar annat än jag själv?

Det är det som är det fina, sa mästaren. Vi behöver inte längre tro, tvivla eller föreställa oss något alls. Vi är räddade av det mänskliga manifestet.
"Det är därmed av största vikt att vi leder våra tankar i samma riktning för att undvika framtida meningsskiljaktigheter som leder till konflikter, krig och slut.
Informationsmyndigheten kräver därmed av folket att leda sina tankar i den riktning av det mänskliga manifestets 12 grundsatser.
Du som individ är för liten och för okunnig för att få ha kvar din egen åsikt och valmöjlighet i en så stor fråga som rör mänsklighetens överlevnad.
Vi måste alla lyssna till mästaren och följa det mänskliga manifestets 12 regler.

1. Du ska inte äga
2. Du ska inte oroa dig för mat, husrum eller kläder.
3. Du ska inte planera, ej tänka på morgondagens ekonomi.
4. Du ska inte avgränsa, rama in, skydda eller rädda.
5. Du ska inte yttra dig om samhälle, människa åsikter eller slutsatser.
6. Du ska inte leda någon eller låta dig ledas av andra än mästaren.
7. Du ska inte visa, hålla utbildning eller lära ut.
8. Du ska inte fråga, undersöka eller söka svar på det Mästaren inte kan svar på.
9. Du ska inte skapa, sjunga eller avbilda känslor.
10. Du ska inte dela information
11. Du ska inte skoja eller förlöjliga systemet.
12. Du ska inte ifrågasätta mästarens slutsatser eller systemets verkan.

Om ni nu alla gör detta så kommer människan överleva jordens undergång. Vi kommer att klara oss från miljö- och klimatkatastrofer, reducera risken för att jorden överbefolkas.
Nu har jag kommit hit idag till just DIG för att du ska erkänna att du brutit mot minst 6 av e 12.

"ERKÄNNER DU!!!" utropade ingenjören.

Allt som du från och med idag , tänker, planerar, yttrar, undersöker, avbildar, delar, och ifrågasätter kommer vi att följa upp! Är det förstått!!
Vi ser dina spår och vi uppfattar dina intentioner.
Tack och adjö! sa ingenjören och reste sig och gick.

Walter, gick försiktigt fram till fönstret och tittade på mannen som gick mot sin svarta bil med pansarglas.
Han vände sig hastigt om och tittade mot Walter, utan att le.
Walter försökte i det högsta att inte tänka på det han tänkte...

fastän han gjorde det.

Övriga genrer (Satir) av Jaramald VIP
Läst 68 gånger
Publicerad 2023-07-06 17:31Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jaramald
Jaramald VIP