Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Fritt Tänkeri

När regeringar lägger sig i och vill styra forskningens mål, då är forskningen ej längre fri och kättare riskerar att brännas på bål

Resultaten bör helst harmoniera med regeringens ideologi. Forskningsanslagen vill de dosera utifrån de områden man forskar i.

Områden som Genus och Miljö liksom Demokrati och Jämställdhet. Där kan man stora anslag strö enär dessa ämnes ges hög prioritet.

Och rapporter av sällsamt behag är alster som främjar styrande parti. Resultat som är av det slag som partiet kan instämma i.

Av Lysenko en stank jag förnimmer liksom av Kyrkan under medeltid. Tycker mig se ett hotande skimmer av en framtid där åsiktsförtrycket tar vid.

Där regeringar styr vilka discipliner som är godkända att forska i. Och beställer resultat som passar deras doktriner då är det slut med fritt tänkeri.
Övriga genrer av michael ringhald
Läst 14 gånger
Publicerad 2022-10-01 11:13Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

michael ringhald