Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Uniforma livet


livet på jorden var enkönat från början, det fanns bara det livsskapande könet, d.v.s. i vår definition femininum, det var först efter några hundra miljoner år som denna organism kom på att om man delas för att bli två kön, så ökas överlevnadsgraden då den livsskapande entiteten, honkönet alltså, kunde bistås med varierade gener från hankönen, en teori gör även gällande att det var en missriktad mutation som råkade skapa två kön. Det var alltså för att honorganismen inte bara skulle reproducera sig själv, utan infå olika former av gener från hanorganismer som självaste enkönet splittrades upp. Det ligger alltså i den djupaste biologin att vi varit biologiskt sett en enhetlig organism, men att vi uppdelats i syfte för att honan – sedermera kvinnan – skall få variation. Att kvinnor skall ha många män är såleda förbundet i våran genetik.

detta går hand i hand själsligt, vi ingår i en själ, gudinnealltet, men livsfokuserade bitarna, livsenergikärnan, finns i kvinnan – i alla kvinnor – men inte alls, eller mycket sparsamt hos mannen, utkristaliserat i hans spermieproduktion. Mannens hela varelse är skapad av kvinnan, ägandes av henne. Det finns inget egenvärde, det finns ingen enskild själslig individ, vi är gjorda av er, ingår i er, i en enhet, där enhetens kärna finns hos er, kvinnovarelser. Det enskilda sinnet som finns hos mannen i nutid är en formerad sjukdom, antimateria, den manliga egoismen – som ju bör motarbetas, underkuvas, samt totalt elimineras – vartenda cell i oss, vartenda handling av oss, vartenda energiyttring från oss, finns till för att behaga, bejaka samt betjäna Er.

därför skall alla manliga rättigheter, allting, tas bort, allting skall ges till kvinnan.

Vi alla är samma, kvinnan omfångar allt.Fri vers (Fri form) av S.A.I. Steve Lando
Läst 135 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2023-07-23 16:23Bookmark and Share


  Gunnar Hilén VIP
Det är sällan man hör en människa återkommande tala så mycket skit om sig själv som detta exemplar.

Han tycks totalt bortse från att det är till helt övervägande del mannen som byggt upp våra samhällen.

Ja han är så sexuellt frustrerad att sex och könsorgan är de enda "tingen" som existerar.

Ordet kärlek förekommer inte i hans texter.

Men det bekymrar honom föga så länge han får krypa.
2023-08-14

  lodjuret/seglare VIP
Matriarkat är nog 'bra att ha', men hur skulle kriget kunna få materielverket att skönja en ständigt ny gryning, om det inte ständigt där fylldes på med nya varianter av hur att begränsa populationen? Människan måste hållas sysselsatt med att stundom ta livet av varandra, utöver att knulla som kaniner, hur skulle det annars se ut? En man passar bra i just materielverket. Att låta honom bestämma över något, att låta honom framföra olika fordon är förstås helt som livsfarligt.
Du ser så ständigt ung ut på bilden, kanske är du, på något håll, släkt med Dorian Grej?
2023-07-24
  > Nästa text
< Föregående

S.A.I. Steve Lando
S.A.I. Steve Lando