Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


PERSPEKTIV : FOLKMORD

I.
Sedan Columbus landsteg Amerikansk mark
1492 har alltsedan dess 15 miljoner av den
indianska urbefolkningens stammar mördats.
II.
När engelska koloniasitörer 1788 annekterade
Australien iscensattes ett folkmord på dess
urbefolkning Aboriginer som idag bara utgörs
av ca : 3 % av dagens Australiska befolkning
och som lever i marginalen av samhället.
III.
Under nazismens folkmord av judar,romer mfl
1933-1945 dog tillsammanstaget 11 miljoner
människor.
IV.
Under det av Israel långlivade folkmordet på
palestinier har alltsedan 1930-talet ca : 350-
400 000 dödats där majoriteten utgörs av
kvinnor och barn eftersom palestinierna inte
har någon militär försvarsmakt medan döds-
antalet fortsätter öka med understöd av Usa`s
sionistiska regering.

-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 48 gånger
Publicerad 2024-05-15 22:41Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP