Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

The Heart number

 

In a corner of the soul, hidden and deep,
There lies the number of the heart, a sacred and glamorous secret.
It is not made of numbers or codes, but of emotions and desires,
A number that cannot be broken, not even by the wind of the weather.

It is a limitless number, always growing,
Growing with every look, every touch.
It has no call restrictions or operating hours,
It is always available, even in the darkest of nights.

If you want to call him, close your eyes and listen to your beats,
The number of the heart will answer, in a language without words.
And when you hear its echo, you'll know you're safe,
For the number of the heart is always open to you, with trust and hope.

The road called "Later" leads to another road called Never! Never, with Faith, I say, Don't say
Never,,,I'm a follower of confident things,, Always as there is, a little hope...mirrored, in the distance. Other times, though, it's better to wait a bit and think about it before choosing a path.

The road called "Later" leads to another called "Never",
In faith, I say, never say "Never."
I'm a follower of hopeful things,
Always believing in the small hopes that distance brings.

Sometimes it is wise to stop and ponder at a crossroads,
Before choosing the path in which your story will be sown.
For in the reflection of distant dreams,
There lies the promise of streams that shine.

So take heart and don't let "Late" be your guide,
For "Never" is a journey with nowhere to hide.
Embrace hope, however small,
And in the distance, you will find your light.

***

Hjärtnummer I ett hörn av själen, gömt och djupt, Där ligger hjärtats nummer, en helig och glamorös hemlighet. Den är inte gjord av siffror eller koder, utan av känslor och begär, En siffra som inte går att bryta, inte ens av vädrets vind. Det är ett obegränsat antal, som alltid växer, Växer med varje look, varje beröring. Den har inga samtalsbegränsningar eller öppettider, Den är alltid tillgänglig, även i de mörkaste nätterna. Om du vill ringa honom, blunda och lyssna på dina beats, Hjärtats nummer kommer att svara, på ett språk utan ord. Och när du hör dess eko, vet du att du är säker, För hjärtats nummer är alltid öppet för dig, med tillit och hopp. Vägen som kallas "Senare" leder till en annan väg som heter Aldrig! Aldrig, med Tro, säger jag, Säg inte Aldrig,,,Jag är en anhängare av självsäkra saker,, Alltid som det finns, lite hopp...speglas, i fjärran. Andra gånger är det dock bättre att vänta lite och tänka på det innan du väljer väg. Vägen som kallas "Senare" leder till en annan som heter "Aldrig", I tro, säger jag, säg aldrig "Aldrig". Jag är en anhängare av hoppfulla saker, Att alltid tro på de små förhoppningar som avståndet ger. Ibland är det klokt att stanna upp och begrunda vid ett vägskäl, Innan du väljer vägen där din berättelse ska sås. För i återspegling av avlägsna drömmar, Där ligger löftet om bäckar som lyser. Så var hjärtat och låt inte "Sent" vara din guide, För "Aldrig" är en resa utan någonstans att gömma sig. Omfamna hoppet, hur litet det än är, Och på avstånd hittar du ditt ljus.
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 37 gånger
Publicerad 2024-05-24 00:08Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP