Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Lite om Fördomar och andra former av förutfattade mening som kommer till uttryck stundom när vi kommunicerar med varandra i verkliga livet i allmänhet men på nätet i synnerhet ...


Ibland är avsaknaden av information ...

... någonting 
som ger oss mer information
än den information vi registrerar
i såväl våra it-systems loggar
som genom vårt mentala system
med avseende på
hur vi genom vår perception
registrerar och använder
denna information eller brist på sådan
genom våra kognitiva igenkänningfunktioner ...


Kanske är det lite överkurs i sig
men att våga tänka sådana tankar
kan faktiskt förenkla rätt mycket
i den tillvaro som berör dig och mig ...

Vi registrerar 
allt vi möts av, känner och ser
som vi just konkret
kan ta på, se med våra ögon
och de känslor vi faktiskt känner inom
utifrån det vi möter oavsett hur ...

I vårt kognitiva mönstermatchningssystem
plockar vi fram det mönster 
som bäst matchar det
vi genom vår perception
tar till oss från det vi möter i vår omvärld ...

... Sedan lägger vi till 
det vi hör, ser och känner
till det befintliga mönster
vi känner igen sedan tidigare
och anpassar det vi möter
så att det på bästa sätt passar in ...

Vilket är det som förklarar
varför vi ofta hänfaller till
förhastade slutsatser, missförstånd
och låter oss förledas till 
att bedöma det vi 
känner, hör och ser 
utifrån mer eller mindre utvecklade fördomar ...

Inom psykologin talar man 
om det centrala attributionsfelet ...

Där avser man oftast 
främst de fall när vi möter människor
och tillskriver dem egenskaper
utifrån hur vår mönstermatchning faller ut ...

Men vår mönstermatchning
med tillhörande påföljande 
ofta förekommande funktion
där vi tillskriver det vi möter 
olika attributiva egenskaper
utifrån våra tidigare erfarenheter
direkta eller indirekta sådana ...

... ställer även till 
motsvarande problem för oss
när vi läser varandras textflöden ...

Vi lägger däremot även till
tolkningar och innebörder
utifrån författarens
uttalade ålder
kön
presentation eller brist på sådan
och ibland så ock utifrån
den bild författaren har av sig själv
på sin sida ...

Fördomsfullt i sig
av mig
att förmedla det 
jag i detta flöde förmedlar?

Både ja och nej!

Jag är medveten om
hur det fungerar med 
vår perceptuella förmåga
att ta till oss information
från vår omvärld
och hur våra 
kognitiva funktioner
och tillhörande förmågor
hantera detta flöde
genom
mönstermatchning
arbetsminne
och vår mentala hårddisk
det vill säga hjärnans
långtidslagring av minnen ...

Det är kanske därför
som jag så gott jag kan
åtminstone försöker 
hålla dessa insikter i minnet
när jag reagerar på det jag läser
och eller när jag möter nya människor ...

Men det är också därför
som jag läser mer av äldre texter
jag kan finna i arkivet
hos den författare 
jag läser en text av för första gången
eller andra eller tredje ...

Och framför allt är det
en grundläggande anledning till
att jag frågar om någonting är oklart
eller känns fel eller osäkert i det jag läser
och tar till mig ...

... innan jag dömer ut
vare sig författaren själv som person
eller texten i sig 
för dess förmedlade innehåll ...
Övriga genrer (Pastisch/Hommage) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 350 gånger och applåderad av 12 personer
Publicerad 2014-03-27 17:34Bookmark and Share


  Niclas Petersson
Objektivitet är rätt ointressant egentligen. En text är inte alltid bara en text.
Gillar.
2014-03-28

  Jenny Osvaldsdotter VIP
* Bokmärker *
2014-03-27
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP