Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Ja, jag bekänner att jag tror på älvor, sagoprinsessor, häxor och troll - att de för vårt verkliga liv spelar roll!


När vi säger att vi inte tror på ...

... sagornas värld
i allmänhet
och typ feer som Tingeling
i synnerhet

dör i allmänhet 
en liten bit av sagornas mystik
men feer som Tingeling i synnerhet ...

Likväl gäller tesen

- Att vara är att varseblivas ...

När ingen oss ser
När ingen oss bekräftar
och ingen svarar när vi ber

så tar det ej så lång tid
innan vi upphör att finnas till
i verkliga livet 
hur gärna vi än det vill
tro på vad som är oss givet

Till slut
finner vi oss frågande
och tillika tvivlande på
om vi verklligen finns till ändå
annat än som en produkt
av vår egna fantasi

Sagornas värld 
må vara ren och outspädd fantasi ...

... men faktum är
att sagornas funktion
i alla tider varit
och än idag så är ...

... att spegla och förklara
det för oss obegripliga 
i en given situation

genom att låta oss 
simulera det som känns oklart
i sagornas mer tillåtande miljö

En miljö som ger oss möjlighet
att utanför vårt eget tid och rum
genom reflektion
kring allt det
som känns så uppenbart
oförklarligt
lättare kunna se det uppenbara

Ty i sagans värld
låter oss vår fantasi
oväsentligheter i vårt vanliga liv
få stå tillbaka och där förbli

intill dess att vi åter känner
att vi orkar och har tid

eller blott för att vi tvingas
vända tillbaka
för att närvara 
och möta
de åtagande och förpliktelser
vi allt som oftast har
i den verklighet 
vi alla och envar lever i

Om du tvivlar på sagornas världar
och det som händer och sker
däruti
bortom det vi ser
i den verklighet vi lever i

Betänk då 
hur du skulle känna
inom dig ...

 ... om du plötsligt dig själv fann
i en situation 
där ingen efterfrågade dig
eller tycktes dig bry sig om
om du 
levde, var sjuk eller frisk
eller ens skulle
lägga märke till 
eller
sakna dig
om du en dag
utan förvarning
bara försvann 

Ty eftersom ingen
vet att du finns
och ingen minns
att du funnits

är det namn
du bär 
det enda som
inför dig själv
vittnar om 
att du lever och är

Så sluta förneka
sagornas världars existens
och låt oss vara överens
om att Tingeling och hennes vänner
även om vi vare sig
dem ser, har sett eller dem känner

likväl finns
så som vi dem 
från sagornas världar
återberättade för oss minns

Ty vår fantasi
är inte blott bara fantasi
Den är förutsättningen
för det mesta 
vi har i det verkliga liv vi lever i

Utan våra imaginära förmågor
att föreställa oss det som ännu inte finns
men som vi inom oss 
med hjälp av vår
fantasi
och
nyfikenhet 
med tillhörande envisa kreativitet

kan såväl
upptäcka
utforska
utveckla
till ett hypotetiskt ''liv''
i form av
objekt
subjekt
eller något annat alternativ


skulle vi inte ha kunnat
skapa allt det vi nu ändå har
och som utgör det överflöd
vilket ej alla är förunnat
men som vi alla och envar
lever genom
och som till sina beståndsdelar
utgör skillnaden 
för såväl dig som mig
mellan liv och död

Ty allt vi har i våra liv
och den verklighet vi lever i
har en gång varit 
intet mer
än blott en fantasi
vi fått till oss 
genom våra drömmar

Själv har jag valt
att leva mitt liv
med en fot i varje värld
och låta mina sinnen
få gå på upptäcktsfärd
och ge näring åt 
den fantasi
utifrån vilken jag
hämtar ideer till 
allt det som gjort 
att jag uppfattats
som så innovativ och kreativ
i mitt verkliga liv

 

 

 

______________________________

Publicerad här tidigare i maj 2012

Men budskapets förmedlade innehåll
innebörd och mening är lika aktuell
som den var innan denna text publicerades
som den förhoppningsvis kommer att vara
så länge jag lever!

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 194 gånger och applåderad av 7 personer
Publicerad 2020-04-26 05:29Bookmark and Share


  Livet1 VIP
Berörs av hur fint du får ihop det. 
En text som kan läsas länge eftersom den reder ut så många sammanhang i livet. Innehåller formuleringar och klokheter som fördjupar. Ger mig hopp och visar att livet, när det känns dött, med fantasi kan uppstå igen.2020-04-26

  BenGust VIP
Inte endast förtöja sin nyfikenhet och sin kreativa förmåga vid en alltmer absurd
verklighet utan segla vidare med hjälp
av det oförväntade och imaginära.2020-04-26
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP