Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Varför? kan vändas till hur, på vilket sätt, är jag min egen kreatör? Lever jag i balans mellan in och uttag?


Livskriser som tvingar oss till förändring

Livet handlar om att våga se hur mina tankar och handlingar skapar min nuvarande situation och min del i den helhet som finns runtomkring mig.
Vi lever i en värld där alla handlingar har en konsekvens beroende på hur vi sår och skördar. Detta sker i våra personliga liv men också i alla delar av den tid vi lever i , i regionen vi bor , landet, världsdelen och världen.
Vilka positiva, negativa konsekvenser beror på de beslut som tagits, det skördar vi just nu? Se din egen historia, se hur resurserna används, missbrukas i hela systemet både i det lilla och det stora!
Vi kan kalla det "Karma"! Skörden är konsekvenserna av att man ser expansion som välstånd men motsatsen att den samtidigt kan innebära utarmning. Man tar mer än man ger tillbaka. För att påskynda välståndet så ökar man produktionen vilket betyder att man vill ta ut mer än man ger tillbaka. För att få en frisk omgivning, fysiskt, mentalt känslomässigt behövs återhämtning. Det behöver allt som lever för att behålla jämvikt.
Utnyttjandet av dina, jordens resurser skapar en obalans som i slutändan träffar sändaren. Du konsumerar, genom de trender och infiltratörer som exponerar de produkter som du köper och som transporteras, säljs! Allt handlar om energiuttag och förbrukning av resurser. Allt som skapas har en viss livslängd och förkortas den så blir avfallet större än nedbrytningen och som kommer att belasta helheten.
Kedjereaktionen på obegränsad konsumtion av varor, tjänster skapar obalans och träffar användarna med en käftsmäll.
Tömningen och utnyttjandet kommer oundvikligen leda till kollaps!
För att återfå jämvikt måste insikter av utnyttjandet och exploateringen bli medveten hos alla.
Katastrofer, pandemier, krig, sjukdomar är konsekvenser för att förstå orsak -verkan. Det handlar om att både inre och yttre miljöer strävar efter balans.
Naturen slår i slutändan till och kräver att man tvingas att se konsekvenserna.
Kulturer föds, blommar förfaller och dör precis som allt annat.

Omvårdnad och kärleken till livet måste ses ur ett större perspektiv där skapandet förstås som en process där det alltid är kunskapen om balans och omvårdnad måste ses ur ett längre perspektiv och där påverkan på helheten måste beaktas! Det skapade måste underhållas för att bibehålla sin livskraft och sitt värde, vilket gör att det ska planeras samtidigt som det skapas!

Västvärldens överkonsumtion är sådden vi skördar just nu....Pandemin begränsar i nuet men hur länge. Människor är mentalt förgiftade av alla influencer som skriker "Köp dig lycklig"!


"Läran om karma handlar endast i andra hand om konsekvenser, endast i andra hand om att vi måste skörda vad vi sår, endast i andra hand om varför våra liv har blivit som de är.

Den handlar först och främst om orsaker, om vår makt att välja. Den inspirerar oss att utöva vår frihet så att vi får skörda det vi önskar, att utveckla det vi anser att världen mest behöver: omtanke, kärlek …

Karmas lag handlar alltså inte om hämnd utan om att vi ska lära och utvecklas av gjorda misstag.

Om vi önskar leva i en bättre värld måste var och en av oss bidra till att den visionen förverkligas. Karma handlar om medvetna handlingar – långt innan dess handlingars konsekvenser visar sig i sinnevärlden. I ett ännu tidigare skede handlar det om tankar och känslor som manifesteras i dessa handlingar …

Bästa sättet att påverka vår karma är inte genom bön utan genom att förändra vårt sätt att tänka. Ju mer vi ändrar våra tankar och känslor till det bättre, desto angenämare kommer också våra yttre livsbetingelser att bli.

De val vi gör idag befäster eller förändrar inriktningen av våra liv. Karma fängslar oss inte. Tvärtom. Karma är en garant för vår frihet att välja väg och öde.”
Övriga genrer (Brandfackla) av WyS VIP
Läst 75 gånger och applåderad av 8 personer
Publicerad 2021-02-01 11:46Bookmark and Share


  Mangal
En mycket, mycket stark text. För mig om mitt stora ansvar och mina alltid närvarande viktiga val. Sant rakt igenom enligt mig. (Lustigt nog satt jag nyss själv och skrev en text på samma tema. Den första texten på länge.)
2021-02-01

    frun VIP
I förhållande till andra konsumerar jag enbart klimatsmart mat.
2021-02-01
  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP