Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Lärarna

Det handlar sällan om att svara rätt och förstå frågorna
Utan snarare om att kunna läsa koderna
Att passa in
I deras förväntningar
Att leva upp till deras fördomar

Det är nämligen så dom fungerar
Lärarna

Utbrända förenklar dom
Och kategoriserar
Och rationaliserar

Det är få av dom som orkar investera i eleverna
Det är få av dom som orkar argumentera
Eller diskutera
Deras jobb är ju blott att indoktrinera
Fri vers av Somatisering
Läst 163 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2021-02-11 06:17Bookmark and Share


  Ulf Carlsson VIP
Textens omdöme om lärarens personlighet i sin yrkesroll är nog alltför svepande, men man kan instämma i kritiken på andra sätt. Skolsystemet gynnar fortfarande den ensamme läraren framför klassen och då blir undervisningen ett slags pedagogisk manipulation för att få eleverna att nå de av myndigheterna fastställda mål som krävs för betyg.
Att som elev utnyttja lärarens mänskliga svagheter och egenheter är ett sätt att "läsa koderna" i skolsystemet. Läraren är både tjänsteman och människa och förstås sårbar i båda rollerna.
En demokratisering av skolpraktiken med ett större elevinflytande över undervisningen, mer av individuell studiegång med ökat elevansvar för det egna lärandet och ett slopande av klassystemet skulle ge andra spelregler i skolan och minska risken för indoktrinering och manipulation.
2021-02-11
  > Nästa text
< Föregående

Somatisering