Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Ömsesidigt beroendeförhållande


Människokropp och samhällskropp

Du är en spegelbild av din historia
av de värderingar som tidsandan
förmedlar.

Du, din kropp och ditt medvetande
är beroende av en ständig närings
tillförsel. Dvs vatten, luft, värme
samt ett rotfäste där du är förankrad.
Rotfästet är vår planet Tellus.

Vi är micro organismer som lever
på hennes kropp/rikedomar!
Hon delar frikostigt med sig för
att lära oss om livets ljus och mörker.

Det krävs reflektion och förståelse
för att se hur speglingen du möter
är en lärotid som ger information om
hur systemen utom och inom arbetar
De speglar varandra!

Det är nära rotfästet/naturen, växterna
och djuren som visar hur systemen är
ömsesidigt beroende av varandra och
alltid strävar efter balans.

Vi lever i en tid där de flesta lever rot
lösa och förvirrade och låter andra sköta
dina behov istället för att se manipulationen
så har du slutat att tänka själv.....du trycker
på en knapp och svaren finns på hur du
kan bli trygg och att någon annan har svar på
din lycka!

Gör si
Gör så....

När någon av näringsämnena är ur balans
visar kropp och sinne på brister som ger
sig tillkänna genom symptom. Om du inte
lyssnar och rättar till problemen kommer det
till sist att förvärras och en nedbrytning startar.

Första tecknet är att du inte vill se problemet,
förnekandet sen ......
flykt, kompensation, erkännande, förändring,
uppbyggande, nystart...

Samma sak sker utanför oss i samhällskroppen.
När den inte orkar försörja vårt land så får ytter
delarna falla först. Alla små enheter samlas i större
enheter och centraliseras. Omvårdnaden förbises
och levnadsstandarden sjunker. Bygden avfolkas!

I stora enheter försvinner människan till en siffra.
Omtanken om det mänskliga dvs kontakten, känslan
hjälpsamheten blir en telefonsvarare och
knapptryckningar.


Övriga genrer (Drama/Dialog) av WyS VIP
Läst 99 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2021-11-08 12:10Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP