Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Bara några små funderingar kring existensen, varandet och allt det andra som utgör infrastrukturen och övriga förutsättningar i våra liv ... Kommer säkert mycket mer ... men inte just nu ...


När vi ändå dryftar dessa ting ...

... vilka egentligen
borde vara av väsentlighet
att ta upp, 
tänka över
och reflektera kring ...

... men som uppenbarligen
inte betyder någonting ...

... för allt för många
enligt min smak ...

Så vill jag 
här och nu
just idag
liksom var och en
av vartendaste annan
tänkbar eller otänkbar dag ...

... vara särdeles rak ...

... och i skriftad form
få förmedla till dig
att varje liten stavelse
som jag presenterar för dig
är av väsentlighet
och har verklig 
innebörd och mening
i såväl ljuv
som mindre ljuv förening
för mig ...

Ty om så icke vore fallet
skulle jag ej
förmedla det jag förmedlar
här och nu
just till dig
som väljer att läsa mig ...

Liten fotnot 
att ej vare sig
förminska
eller förglömma
är det här
med att ...

- Verkligt god humor
ligger väldigt nära allvaret!

Men än väsentligare är
insikten om
att den funktionen
går åt båda hållen ...

- Det vill säga
att när allvaret blir för tungt
för kropp och själ
att härbärgera 
och eller ens att hantera ...

... så är humor
använd på rätt sätt
kanske det enda som förmår
att få oss att allvaret uthärda
men än mer för att vi ska kunna förstå ...

... och därmed lättare
också ska kunna finna lösningar
som gör att det som känns tungt ...

, även om det inte blir helt rätt,

... blir lite mindre svårt att hantera ändå ...

 

 

______________________________
Tidigare publicerad här i september 2013.
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 30 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2024-02-29 20:22Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP