Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Angående tillvarons dubbla natur...jordnära, praktisk, ändamålsenlig och laglydig företrädesvis på dagen men också fritt utsvävande åt alla möjliga håll på natten...


Det tveeggade svärdet, år 12020 HE

Ett tveeggat svärd kan se ut på flera sätt... dels kan uttrycket vara en metafor för hur ironi kan uppfattas både positivt och negativt beroende av sammanhanget, och ofta talar man då om hur ironi används i nära relationer t.ex. antingen att någon skämtar om sig själv för att kanske uppvisa ödmjukhet eller undvika en alltför allvarligt närgången dialog eller också att någon använder sig av sarkasmer för att känslomässigt dominera andra...

Ett tveeggat svärd kan också vara ett faktiskt svärd, t.ex. ett s.k. "Ulfberth"svärd från vikingatiden, vilket på sin tid var det vassaste svärdet som fanns att tillgå p.g.a. den speciella hantverksskickligheten som krävdes för att tillverka både stålet som det bestod av samt att smida själva svärdet...

Ännu en sida hos uttrycket "ett tveeggat svärd", uppfattar jag när jag läser vad den amerikanske ekonomen Michael Hudson skriver om sammansatt ränta, skuld och nutidens finansiella krispaket i relation till de antika samhällenas behandling av samma fenomen, t.ex. Sumerer, Babylonier, Greker och Romare... han beskriver t.ex. hur finanser och ekonomi i ett jordbruksbaserat samhälle alltid har utvecklats åt två olika håll i en s.k. S-kurva, där de besuttna samhällsklasserna blivit allt rikare tack vare den sammansatta räntans effekter, medan de räntebetalande samhällsklasserna blivit allt fattigare, och att ekonomiska gäldenärer förr i tiden därför mer eller mindre regelbundet fick sina skulder avskrivna av centralmakten för att de ö.h.t. skulle kunna fortsätta sin jordbrukande verksamhet, vilken på den tiden ju fortfarande uppbar samhället... de finansiella gäldenärernas skulder avskrevs dock inte, eftersom de betalades i silver medan de ekonomiska skulderna på den tiden betalades in natura...

Detta ekonomiska avskrivningsförfarande används dock inte i dagens moderna industrialiserade samhällen vilka inte längre baseras direkt på jordbruk, och därför går utvecklingen idag oundvikligen åt att alltfler finansiellt skuldbelastade människor inte längre kan betala sina räntor och andra utgifter och därför till slut vräks från sina hyresbostäder och hamnar som uteliggare på gatan, medan ett minskande antal människor blir inte bara rikare, utan "superrika"... fördelningen lutar åt att 90% blir alltmer skuldbelagda i den s.k. "lyxfällan" medan 10% blir allt rikare...denna utveckling upprepas ännu ett varv varje gång som regeringar världen över sjösätter "krispaket" där USA går i spetsen, och företag som Citibank och Boeing m.fl. får s.k. "bailouts"... denna neoliberala utveckling sprids alltså också gradvis över världen i takt med att t.ex. företag som Blackstone köper upp fastigheter vars låntagare inte längre kan betala räntorna på lånen, renoverar dem och sedan höjer hyrorna innan de hyr ut dem åt nya gäldenärer vilka fortfarande har råd att betala sina räntor...

Att sätta in denna deprimerande utveckling i ett begripligt sammanhang är ju inte helt enkelt, men för egen del så lyckas jag med det på så sätt att jag ser på denna utveckling i ett "större perspektiv" som kallas "holocen kalendern", HE... denna kalender omfattar alla de nyss nämnda problemens konsekvenser, men också deras ursprung i form av tideräkningens relation till samhällets relativa utveckling, alltifrån Magdalenienkulturernas jägar- och samlarsamhällen vilket i viss mån Michael Hudson men än mer hans numera bortgångne vän Alexander Marshack skriver om, fram till både musikteorins ursprung och månkalenderns manifestation i de skotska "Warren Fields".

Även den globala uppvärmningens förestående konsekvenser i form av smältande glaciärer och hotande havsnivåhöjning sätts i viss mån in i ett påtagligt sammanhang via den holocena kalendern i så motto att Warren Fields troligen var i bruk då stora delar av "Doggerland" ännu var befolkade... och svärd var på den tiden heller inte i bruk för den delen, eftersom potentiell svärdsmetall i form av t.ex. koppar enligt vad jag förstår först började tillverkas omkring år 4300 HE av den s.k. "Vincakulturen" i nuvarande Serbien, så t.o.m. själva uttrycket "ett tveeggat svärd" kan på sätt och vis sättas in i ett begripligt tidssammanhang via den holocena kalendern...
Övriga genrer (Kåseri) av Svart svan
Läst 208 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2020-07-16 00:49Bookmark and Share


  WyS VIP
Innehållsrik förmedling!
Tveeggat svärd...två sidor av samma mynt! Vinnare och förlorare beroende på avsikten!
2020-07-16
  > Nästa text
< Föregående

Svart svan
Svart svan