Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Angående en hel massa saker, bl.a. Sarah Chayes synvinklar...


Den inre balansens ridå

Den falska balansens fälla
är en ny och modern variant
av ett gammalt beprövat bondfångeri
som idag pågår ganska konstant...

Den kan tecknas på olika ledder
och beskrivas på olika sätt
denna fälla som missleder tanken
bort från allt som är riktigt och rätt...

Själv kan jag endast färglägga bilden
av två halvkoner mitt mot varann
representerande vänster och höger
ett förenklat politiskt spann...

Att så framställa kampen om makten
som en strid mellan höger och vänster
där den högra har högar av pengar
och den vänstra avlönas för tjänster...

är en gammal balans som missleder tanken
till att bortse från dagens problem
där den verkliga nutida klyftan som vidgas
skär på tvärs utav detta system...

Det är numera därför emellan
de däruppe i kleptokratin
och de andra därnere bland folket
som skillnaden skär i demokratin...

ty det märks numer knappt någon skillnad
mellan de som har jättehög lön
eftersom de ju trivs så långt borta
ifrån de som står längst bort i kön...

kön till frihetens alla förmåner
som fördyras mer för var dag
kön till allt som bör rättvist fördelas
utav olika skattebekostade slag...

Ja så speglas vår tid uti bilden
att två halvkoner bredvid varann
har skurits rakt av på tvären
och den bilden är numera sann...

om den sägs föreställa USA
med dess blåa och röda kontrast
där de rika betjänar varandra
utan socialistisk ballast...

Där står republikanen i strid mot
demokratens diametrala motsats
utan effektiva sanktioner
emot skatteplanerarnas slutsats...

nämligen att berika sin like
på en relativt jämställd finansnivå
och var dag klättra upp lite högre
i tävlingen om hur högt man kan nå...

Med en allt större bas utav människor
varpå maktpyramiderna står
desto högre blir så ambitionerna
till hur långt de däruppe kan gå...

och därnere finns ej heller gränser
till hur djävligt ett liv kan se ut
till hur djupt ner i avgrundens mörker
skuldernas tyngder drar ner en till slut...

Så i nationen av kleptokrater
krävs först ett pass och en identitet
sedan ett jobb och en uttrycklig strävan
att förmera sin egen förmögenhet...

då kan man kanske till sist konstatera
att man själv ej är någon idiot
ty man får ju tillgång till ännu mer pengar
genom att då och då blott byta fot...

Ibland är man alltså en helt vanlig mänska
som förtjänar en viss sympati
blott för att sedan tyvärr konstatera
att det endast är jag som är fri...

fri att utföra mina affärer
som såklart inte är korruption
fri att tricksa mig fram i systemet
mellan losers och andra puckon...

Då är det blott jag och mina vänner
som förstår hur min vardag ser ut
att antalet nollor utgör den grad
varmed jag räknar fram min finansazimut...

Att det sedan är en viss skillnad
mellan zenit och nadir min vän
det kan du väl inte lasta mig för
jag skapade ju ej gravitationen...

Ja så kan den gå, rättighetsretoriken
i kleptokraternas universum
där alltfler numer ej har nån azimut
blott kanske en bäring i sitt spelrum...

och skillnaden växer matematiskt
mellan djup och altitud
mellan sjukdom och hälsa, svart och vitt
mellan brister och utbud...

i takt med att bubblorna brister
och räddningspaketen tar form
så utvidgas rädslan för viruspartiklar
och kleptokratin såsom norm...

så hur kan då skeppet som redan har sjunkit
av någon hittills onämnbar orsak
bärgas, och varför skall ni kleptokrater
göra er detta omak...

det finns ju ej några incitament
till att eftersträva förlust
av prestige, eller pengar, eller övertag
i kännedomen om fiendens kust...

och varför skulle ni överhuvudtaget
bry er om en uppslukad själ
som dväljes inunder medvetandeytans
falskt balanserande gräl...

Ja så kan man lugnt spekulera
om den falska balansens chimär
när snart en ny administration
presidenteden svär...

och huruvida eventet påverkar
det horisontella gapet, vem vet
men som jag förstår det är Grottekvarnen
numer en förlegad begivenhet...

Idag har problemen ju än fler facetter
än de Ahasverus visade på
ej minst terrorismen, och islamismen
i tillägg till koldioxiden då...

Ja, halvkonerna står stadigt isär
en politisk partimetafor
som alltmer delas upp i två paradigm
av utvecklingen som pågår...

där de övre bemedlat politiskt korrekta
finansskikten utgörs av oss
som tilltalar er, vår sympatibas
via massmediernas koloss...

Ja den massmediala kolossen
är en färggrann global megafon
som ser ut och låter hur som helst bakom
den erkänt mentala ridån
Fri vers av Svart svan
Läst 193 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2020-11-09 00:55Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Svart svan
Svart svan