Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Angående den senaste tidens utveckling...


Naturens oerhörda mekanismer...

Naturens oerhörda mekanismer upphör aldrig att förvåna den som aktivt stannar upp och försöker lägga märke till de små detaljerna i tillvaron... som nu här senast, när jag stannade upp framför anslagstavlan på min lokala COOP/konsumbutik, och ögnade igenom lapparna med "önskas köpa/hyra" eller "säljes" o.s.v. som satt där... en av dem fångade särskilt mitt intresse, därför att den handlade om märkliga föremål som nyligen hittats inuti människor och hänvisade till ytterligare studium av detta via en intervju på Internet med den tidigare överläkaren på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Sture Blomberg...

Efter att ha kommit hem och tittat igenom hela intervjun, som handlade om märkliga strängformade gummiartade koagel som både engelska och amerikanska balsamerare nyligen börjat dra ut ur blodkärlen på de döda kroppar som de till vardags balsamerar, förtjockningar vilka uppenbarligen försvårar och förlänger den vanligtvis två timmar långa balsameringsprocessen till att ta upp till fyra timmar, så undrade jag ju såklart vad detta är för något...

Efter lite ytterligare googlande så fann jag en intervju med den amerikanske balsameraren Richard Hirschman, där han visade bilder av dessa vita "fibrösa strukturer" som han funnit i både vener och artärer hos döda människor vid balsameringsprocessen...dessa strukturer har sedermera analyserats av Mike Adams med hjälp av ICP-MS analys, vilket visar att de definitivt inte är blodkoagel...

Ännu mer googlande av detta fenomen ledde mig till dokumentärfilmen "Died Suddenly", där andra balsamerare och begravnings-entrepenörer m.fl. från hela världen, som t.ex. Wallace Hooker, John O´Looney, Anna Foster, Brenton Faithful, Nicky Rupright King m.fl., uttalar sig om dessa strukturer, och deras sammanhang med den senaste tidens Coronavaccineringar...

Så, hur jag bäst bör hantera all denna information i ljuset av att de flesta av mina bekanta, till och med min egen mor "i god tro" har tagit åtminstone fyra vaccindoser, är inte enkelt att processa, utan jag får väl helt enkelt försöka acceptera faktum och försöka förstå de underliggande processerna så gott det nu går...

Som jag fattar det, beskriver alltså Sture Blomberg i sin blogg hur han tänker sig att processen kan se ut...vad som händer kan alltså vara att mRNA strängarna som finns i vaccinet injiceras i en arm... 25% av vaccinet stannar vid injektionsstället, medan 75% transporteras via lymfan till blodomloppet... där tas mRNA strängarna upp av ACE-2 receptorer på endotelcellerna som utgör insidan av blodkärlen, ...endotelcellerna börjar sedan via sina ribosomer tillverka de spikproteiner som vaccinets mRNA kodar för (precis som meningen med vaccinet är), och dessa spikproteiner ansamlas sedan i och presenteras på ytan av endotelcellernas cellmembran...

Denna process utgör således grunden för vaccinets verkningsmekanism, och tanken är alltså att kroppens immunförsvar därefter i förebyggande syfte skall börja tillverka antikroppar mot dessa av endotelcellerna tillverkade spikproteinerna som också finns i Coronaviruset...... men...

Vad som faktiskt händer är alltså att alla dessa spikproteiner som presenteras på insidan av blodkärlen istället leder till att fibrinogenet som tillverkas i levern, och finns naturligt i blodplasman, reagerar och börjar omvandlas till fibrin, s.k. amyloida fibriller...och det bildas små proppar...när allt fibrinogenet i plasman sedan tagit slut, orsakar tydligen mängden av dessa spikproteiner att också de röda blodkropparna på något sätt går sönder, och att hemoglobinet i dessa kommer ut i blodplasman... och det är denna företeelse som gör att de gummibandsliknande fibrösa strukturerna i blodkärlen kan bli så långa och så stora som de faktiskt är, eftersom det frigjorda hemoglobinet också övergår till dessa amyloida fibriller... och det finns mycket hemoglobin i blodet...
Så... vad kan man säga???

Framtiden verkar redan vara här...
... och en redogörelse över hur denna framtid utvecklar sig hittade jag på hemsidan "totalityofevidence.com/embalmers are finding unusual blood clots"...
Övriga genrer av Svart svan
Läst 91 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2022-12-02 23:37Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Svart svan
Svart svan