Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Det bara blir vissa dagar - ibland mindre och ibland mer


Det finns stunder ...

... när jag 
starkt benägen är
att jämföra våra liv
med humlans förmåga
att kunna flyga


Idag vet vi visserligen
att humlan har
ett synnerligen
avancerat
och
sinnrikt 
aerodynamiskt system

men fram till rätt nyligen
var det vetenskaplig sanning
att humlan 
vare sig teoretiskt
eller
i praktiken
borde kunna flyga ...
men likväl
mot allt sunt förnuft
så gör ...

 

- Be like a bumble bee

är ett uttryck
vilket syftar på just detta
men med åsyftning att
poängtera hur väsentligt
det är för oss att våga tro
Tro på vår förmåga 
att göra skillnad
även när det synes
fullständigt lönlöst
att ens försöka ...

Men även en annan 
mening finns outtalat
i detta uttryck

Att för mycket kunskap
och vetenskap
kan begränsa oss från
att försöka 
när vi borde
och att det är just
vetenskapen och kunskapen
som utgör det enda som 
hindrar oss från att försöka ...

För mig står 
- Be like a bumble bee
för allt ovanstående
men också så mycket mer därtill

Livet känns stundom

som vore det i sig

det som uttrycket
egentligen talar om

 

- Omöjligt 
att överskåda
att förutsäga
att förstå sig på
att leva
att överleva

Tja, allt utom det där
med att överleva livet
gör vi ju varje dag
under den tid vi lever

Det enda som är 
så där alldeles
självklart givet
är att vi föds
och 
att vi en dag kommer att dö

 

Men likväl 
är det just själva resan i sig
genom livet 
från den dag vi föds
tills den dag vi dör

som vi nog egentlligen
lever för

... och resan blir 
vare sig
bättre eller sämre
intressantare eller ointressantare
mer eller mindre
stimulerande
engagerande
utvecklande
invecklande
kärleksfyllt
lyckligt

än vad vi själva gör den till  ...

Min djupaste övertygelse är dock
att vi ej är ämnade att göra
denna resa var och en för sig
utan tillsammans
i kärleksfylld  ljuv förening
med någon vi är ämnad för
och som  så ock är ämnad för oss

och att när vi når slutet på vår 
resa tillsammans
eller var och en för sig 
fortsätter vår själ 
sin resa 
antingen vidare mot oändlighetens 
för oss ännu okända destinationer
och ändamål
tillsammans med sin älskades själ

eller så går den vidare till en ny nivå
innan den än en gång intar ett kärl
för ännu en livslång resa
i hopp om att finna det den söker
på sin färd genom livet i denna värld
för att försöka förmå
sig till att lyckas med att
ett och ett ska kunna bli två


Men när älskande själar 
finner varandra i tiden
ger de tillsammans upphov till
nya unga själar 
innan de kan fortsätta 
sin färd tillsammans 
mot oändligheten och 
den väntande ljuva sinnesfriden ...

... Sist men inte minst
är det min absoluta 
tro och tillika fasta övertygelse

... att det någon gång
i en synnerligen för oss idag
oviss framtid

kommer att komma en tid
då någon själsligt begåvad individ
kommer att lyckas omvandla 
dessa kvasirelaterade teorier
till vedertagen
fakta och vetenskapligt beprövad erfarenhet

och att den dagen 
öppnar sig 
ett helt nytt perspektiv
på det som har varit
men inte längre är
likväl avseende 
det som är
och som ännu inte är
men som kommer
att komma kunna bli ...

... än sannolikare
på grund av att 
själen i sig
får vetenskaplig 
grund för sin existens

och äntligen får
sin chans att
bjuda upp mänskligheten
till en sällan eller aldrig
tidigare skådad eller upplevd dans ...

 

 

 

 

_______________________________

Tidigare publicerad här i juli 2012
Idag 2021 finns du i mitt liv
och jag älskar dig 
och kommer att göra allt
jag kan och lite till
för att få leva resten av våra liv
tillsammans med dig!
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 47 gånger och applåderad av 7 personer
Publicerad 2021-01-17 16:17Bookmark and Share


  BenGust VIP
"Kommer kunna bli" om ens parametrar
är rätt kalibrerade.
2021-01-17

  Algotezza VIP
Fint om kärlekens mysterium.
2021-01-17
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP