Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Åldersnojan stör mig alldeles väldigt mycket ... - Nej! Det handlar inte om att jaga unga skönheter Det handlar om själslig samhörighet oavsett åldern samstämmighet - uppåt och nedåt!


Ålder är en siffra ...

... och kanske också ett tal

Men det anger blott
åren vi levt här på jorden
som ett summerat antal

utan att berätta någonting
om själen
och dess alltför många
omöjliga åldersrelaterade val

Fixeringen vid ålder
är ofta när det kommer till kärleken
fullständig och näst intill 
 löjeväckande total

Fysisk samstämmighet
sett ur ett åldersperspektiv
får oss allt för ofta
att välja någon 
som vi tror är den
mest lämpliga att
leva tillsammans med
på färden genom 
åren som återstår
av detta vårt nuvarande jordeliv

Allt blir så mycket lättare då
eftersom vi åldersmässigt
konventionellt sett
befinner oss på samma nivå

och när det fullständigt
snett sedan går
vi ingenting förstår
där vi ensamma står där kvar

Och hur vi än försöker

få ordning på tankar och funderingar
kring det som var

vi ingen vettig förklaring
till varför
vare sig finner
eller får

Men själen söker 
finna sin livskamrat på färden
bland själar 
som sig befinner 
på samma nivå
eller iallafall närapå

Blott åldersfixeringen 
på fysiskt antal levnadsår
ej hänsyn tar 
till det tidsperspektiv
själen har

Det svåraste jag vet
är när känslan av
själslig samstämmighet
någon gång i bland
i mitt liv sig infinner

men kärlet
som härbärgerar 
den själ jag så länge sökt finna
utgörs av en kvinna
vars fysiskt antal levda år
inte stämmer överens
någonstans med 
den själsligt rådande erfarenhet

vilken i sig
borde utgöra grunden
för huruvida det
är eller ej
lämpligt för mig
att intressera mig

på grund av  
att det antal solvarv
som mitt kärl 
gjort i denna jordevärld
skiljer sig till antalet
i för stor grad
för att passa inom
ramen för den rådande
ålderskonventionen 

Nu är det dock som så
att jag ej bryr mig
så mycket om
konventioner i sig
utan väljer utifrån
vad som själsligen
tilltalar mig

utan hänsyn till
antal solvarv
det kärl jag finner
rent fysiskt
avklarat har

Ty när älskande
själar möts i tiden
finns intet som
kan bryta den
funna sinnesfriden

Om vi blott  vågar
att mot konventionerna
ta upp striden ...
 

 

 

 

_________________________

Publicerad här tidigare i juli 2012
Idag 2021 finns du i mitt liv
och vare sig fysiskt eller själsligt
vare sig kan eller vill jag
vara utan dig i mitt liv!
Älskar dig!

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 44 gånger och applåderad av 11 personer
Publicerad 2021-01-20 17:01Bookmark and Share


  BenGust VIP
Man tillför inte gärna eventuell ålder beträffande person som oftast är glad
och oförvägen. Har känt några sådana eldsjälar som man egentligen aldrig stoppade in i något generationstänk.
2021-01-20
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP