Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Liten sorgsenhet som behöver komma ut Sorgsenhet över att ordens mening allt mer urholkas och förloras på grund av att vi ej längre är lika rädda om dem ...


Ordets entreprenörer ...

... är ett slag
av exploatörer
om vilka vi
sällan någonting hör 

Innehåll och innebörd
saknar för dem
all verklig mening

Allt det handlar om
är att sätta dem samman
på ett tilltalande sätt
i ljuvt lönsam förening

Orden
vars nyttofunktion 
som säljande objekt
är mer väsentligt
än den verkan de borde
kunna få ha

såväl direkt som indirekt

Men när det blir så där
orden i sig
är något som 
kan såväl 
såra

som

skaka om
och skada det mesta
av allt det vi tycker om
och bryr oss om

därför att det handlar om
någonting vi bryr oss om
och är rädda om

 När ordet läggs upp
och bjuds ut
som säljobjekt

utan hänsyn till
dess ursprungliga
och verkliga
innebörd
syfte och mening

var för sig 
och eller i förening

 utan att någon över 
detta faktum
ens reflekterar
och än färre
överhuvudtaget
bryr sig om att protestera

förlorar vi alla
var och en
väsentligt mer
än blott
den verkliga
innebörden
och betydelsen

Ty språket i sig ...

- Det som gör att
jag kan förmedla
allt det jag så
väldigt gärna vill
kunna få förmedla till dig -

... är någonting
vars innehåll
innebörd och mening
oavsett 
om det är fel eller rätt

ej kan vara mer
än det vi fyller det med

Men när vi exploaterar
och exponerar
våra allra väsentligaste ord
alltför ovarsamt
och utan hänsyn till
hur de från början var tänkta
att användas och brukas
för att förmedla 
det vi verkligen vill

Ordens mening
för överskådlig framtid
uppslukas av 
den växande menlösheten
vilken alltmer synes
fylla verkligheten

när entreprenörerna
låter dem hänsynslöst
för kortsiktighetens 
vinstmöjligheter
förbrukas

Ty när jag berättar för dig
om vad jag känner inom mig
när du är mig så där
alldeles nära tätt intill
vill jag att du ska kunna 
ta till dig och tro på
de ord jag förmedlar till dig

liksom jag vill kunna lita på
innebörden i de ord
du förmedlar för att berätta
för mig om vad du känner 
inom dig att du vill få göra med mig
och om vad du behöver
få och vill att jag ska ge till dig 

Det är visserligen sant
att det är ont om Jord-klot
Det förstår ju till och med
den allra största idiot

Men det är än mer relevant
att det börjar bli allt mer 
ont om ord som förmår
förmedla innebörd och mening
om det som väsentligast i livet är

på ett sätt som var och en 
kan ta till sig
förstå
men framför allt så ock tro på ...

 

________________________________
Publicerad här tidigare i september 2012
men det förmedlade budskapets innehåll,
mening och innebörd saknar bäst före datum!
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 55 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2021-08-18 05:14Bookmark and Share


    glasa VIP
Du har verkligen begrundat ordens äkta och ärliga nå-fram-till-varandra-betydelse.
2021-08-21
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP