Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
När man mött ren ondska hos en eller flera människor man tvingats leva nära och eller i någon form av beroendeställning till, då får man lite annorlunda perspektiv på vad ondska verkligen är ...


Ondska ...

... är ingen sjukdom

Det är ett val vi gör att vara!

Precis som godhet
är ett förhållningssätt vi väljer 
att ha och vara ...

Etik och moral
utgör värdegrunder
under ständig
diskussion
omvärdering
utveckling
för att vi ska kunna stipulera
Normer, lagar och förordningar
samt regelverk i olika former
för allehanda olika syften och ändamål

Flugornas Herre
en amerikansk 50-/60-talsfilm
om ett större antal skolungdomar
i olika åldrar vars skolresa
slutar med en flygkrasch på en söderhavsö
där alla vuxna ombord omkommer.
En film som på ett obarmhärtigt sätt och vis
visar oss vad civilisation är
och vad som krävs för att den ska kunna vara
förbli och utvecklas till det samhälle
vi önskar få leva tillsammans och verka i

Grymheten i filmen är smärtsam.
Det gör ont att se hur barnen bildar samhällen
och hur dessa samhällen utvecklas
utan de normer och regelverk vårt 
civiliserade samhälle bygger på.

Men filmen visar framför allt på
att det här med att vara ond eller god
just är val vi själva väljer att göra
för hur vi vill vara som människor.
Och att civilisationen så som vi känner den
inte skulle kunna existera
utan normer, lagar, förordningar
samt regelverk i olika former
vilka bygger på 
värdegrunder
vilka har sin bas i
de ständigt utvecklande
diskussionerna kring
just etik och moral

Ondskan i sin allra renaste form
- den ondska vi väljer att ta till oss
och ha som vårt inre förhållningssätt
till vår omvärld ...

... den har föga med kriminalitet
eller liknande norm- och lagavvikande
beteende- och handlingsmönster att göra ...

Denna ondska kännetecknas oftas av
att den som idkar den
finner tillfredsställelse i att se andra människor
lida och må allmänt dåligt i bästa fall
och i sämsta fall 
av att få dem att ta sitt liv eller dö på annat sätt
samtidigt som de tror att den som egentligen
är den som förorsakar dem det som händer
är deras välgörare
och där de själva vid sitt sista andetag
lämnar livet i visshet om att de är 
och så har varit hela tiden
sina egna förövare ...

Ondskan har så många  olika
former och skepnader
och gestaltar sig
på de allra mest skilda sätt och vis
i såväl det stora som det allra minsta ...

När vi möter riktigt onda människor
och tar dem på bar gärning
vilket inte är så vanligt att vi lyckas med ...

... Då väljer vi oftast att försöka finna
en förklaring till ondskan som visas
i någon form av sjukdomsbild
eller symptom på någon form av psykisk sjukdom ...

Vi vet dock inom oss
då vi känner i själ och hjärta
att det handlar om ren och skär ondska
och ingenting annat ...

... Men det är någonting vi ej
har fått lära oss att hantera
bemöta, motarbeta och eller försvara oss mot ...

- Därför är det lättare att handskas med 
mentalt inom oss när vi betraktar det som 
någon form av sjukdom ...

Men om vi vill behålla det goda
som finns i samhället
Det goda vi väljer att värna om
förhålla oss till och vill vara ...

... Då måste vi våga se ondskan
för vad den är i sin renaste form
Den form som vissa människor väljer
att förhålla sig till, 
vara, leva och verka i och för ...

... Ty annars lär vi snart 
få se utvecklingen i vårt samhälle
barka riktigt ordentligt snett ...

Visserligen finns det de som säger att
- Vägen till Helvetet
är beströdd med goda föresatser ...

... Men det handlar inte om ondska
eller onda handlingar ...

... Det handlar om någonting helt annat
än det jag berör i detta flöde ...

 

 

 

__________________________________
Tillkom och publicerades här tidigare i 
oktober 2012, men det förmedlade innehållets
innebörd och mening saknar enligt min mening
bäst före datum ...

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 30 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2021-09-21 20:47Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP