Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Fristående men icke oberoende fortsättning på Poetens dilemma ... - Tidigare publicerad här i mars 2012


Ett litet recept på framgång ...

... för det skrivna ordet

Ett koncept
som ger oss intäkter nog
för att få mer än blott
en självkostnad 
för att få vårt tryckta ord
i inbunden upplaga på vårt bord

De stora talens magi
är ett begrepp du blott hör
i samband med den för
kulturfolket så förhatliga
kommersialismens ytlighet

En produkt av ämnet
företagsekonomi

Något som av tradition
generation efter generation
skapat och bibehåller
kulturarbetarnas tillsynes
hopplöst oförändliga situation

Men likväl det rätt många är
som läser
litteratur- och konsthistoria
och därur hämtar sin inspiration

från Dante och Shakespear
Rembrandt och Goja

Utan alla reproduktioner
av konstnärernas alster
i billigare format
skulle originalen knappast
generera de intäkter de gör
För varje reproduktion
som distribueras
ökar originalet i värde

Skrifterna fungerar snarlikt
och med delar av dem
tryckta i mindre format
eller i kombination
med konstverk i reproduktion
genererar de intäkter
som tillsammans blir rätt
stora intäkter
samtidigt som böckerna
blir efterfrågade till rätt pris ...

Min fråga är dock här
- Finns det ingen alls
som har förmåga till självreflektion
och till att kunna hantera kunskapen
de via universitet och högskola får
genom att med hjälp av analogt tänkande
för att omvandla sina hjältars framgångshistoria
till koncept 
som kan bli recept
på hur de idag liknanden framgångar själva kan nå?

En författare eller konstnär
kan få skörda frukterna av sin kreativitet
emedan de ännu är i livet

Om de blott bara inser att
kunskap om företagsekonomi
tillämpad inom deras del
av yrkeslivet
inte behöver påverka vare sig
deras inspiration eller konstnärliga kvalitet
negativt utan snarare positivt

Ingen av ovan nämnda historiska kreatörer
skulle ha kunnat drömma om 
vilka intäkter och vinster deras verk och alster
ännu i vår samtida nutid handlar om

Upphovsrätten är en begränsande faktor
för att andra ska kunna kapitalisera 
värdet av de alster vi skapar
Förlagen har dock funnit vägar
som ger dem de intäkter och vinster
som författarnas mödor skapar
eftersom de ersättningsplaner
de med författarna avtalar
i grunden gör att förlaget
låter dem sina kostnader betala

Hur det går till?
Företagsekonomiska grundkunskaper
i kostnads och intäktsanalys
skulle ge förläggarna problem
om författarna sådana hade med sig
inför avtalsskrivningen

Det finns många vägar att gå
för att vi själva tillräcklig ekonomisk framgång
för vårt arbete ska kunna uppnå
Det bästa med allt det här
är att om vi är tillräckligt bra på det vi gör
finns det en marknad som räcker till
för tillräckligt många fler 
vilket gör att vi inte konkurrerar med varandra

- Vilket gör det möjligt att samverka!

De stora talens magi
handlar ju om att ju fler produkter
som delar på de totala fasta kostnaderna
ju mindre blir den fasta kostnaden per produkt


Ger vi ut 100 böcker i en utgåva
blir priset givet rätt högt
Väsentligen högre än vad någon
som inte känner oss och älskar oss
är beredd att betala ...

Ger vi ut 100.000 böcker i en utgåva
blir priset per styck rätt lågt
och 50 kronor per bok
med en självkostnad på 20 kronor
- kan bli mycket lägre -
ger en rätt hyfsad marginal
eftersom 30 kronor finns att fördela
mellan författare och bokhandlaren
Förlaget har redan fått sin del
i de 20 kronor vi betalt för produktionen.

Men det finns ju ingen förläggare som 
skulle gå med på någonting sånt här ...
Nej, det är sant!

Men vi kan rätt enkelt bli vår egen förläggare
alternativt göra typ poeter.se till en
författarsamägd grund för förläggandet
och sedan använda oss av 
internationellt samtryck 
och eller 
andra internationella tryckerier
och eller förlag som förmedlar
bra avtal med sina egna tryckerier ...

Varför berättar jag det här?
Tänk om poeter.se och de som driver det
tar det till sig och själva ser till att sko sig
på dessa koncept ...
– Varsågod! Säger jag då ...
Det bjuder jag så innerligt gärna på!
Ty om de skulle göra så som 
de allra flesta redan gjort och gör
så lär de inte lyckas speciellt länge 
hur gärna de än så vill och då är konceptet
ledigt för någon annan aktör ...
Lyckas de så som jag tänkt
blir vi alla vinnare
Även jag själv!

Böcker publicerar vi ju redan här.
Bättre verktyg.
Bättre arkiv för att spara böcker i original
En automatiserad justerbar process för att 
via poeter.se kunna skapa sitt eget originalmanus
med sparade typsnitt, layouter etc. för vidareleverans
till valfritt tryckeri ...

Tror att om en sådan självbetjänings-förlagstjänst
med tillräcklig kvalitet och hållbarhet
skapades utifrån de förutsättningar som poeter.se har,
skulle rätt många vara beredda att betala 
några hundra extra per år för att få tillgång till densamma.


Finns två prismodeller att jobba med
en fast med en högre årsavgift.
En kombinerad fast och rörlig avgift
där grundavgiften blir lägre emedan
poeter.se å andra sidan får del av försäljningsintäkterna
under en självklart tidsbegränsad period efter utgivningen.

Låter det komplext, svårt och som vore det vilda fantasier?

Tro mig! Det är inte så svårt - Kanske är det för att konceptet i sig
redan finns i lokala format hos fysiska förläggare i vårt land och utrikes
samt för att det är så enkelt att förverkliga på och via nätet, som det
känns svårt ... 
Vi vill ju gärna tro att ju mer komplext, svårt och kvalificerat någonting 
synes vara ju bättre måste det vara att satsa på ...

Det är genomförbart - och om konceptet utvecklas på rätt sätt och utan snikenhet och kortsynthet så kommer vi alla kunna bli rätt goda vinnare på det hela - Bonniers med flera lär få tänka om, om de vill få en chans att få ta del av poeter.se's framtida framgångsrika författares intäkter ...

Vill tro på att det här också blir genomfört här - men tyvärr lär det förmodligen urholkas och bara genomföras till några få delar och inte fullt ut.
Vilket dock vore mycket synd - eftersom om det fullföljs hela vägen så finns det inga egentliga gränser för hur framgångsrikt det kan bli.

Därför hoppas jag på att poeter.se utvecklas utifrån förlagstanken till någon form av kooperativ för författare och konstnärer - Plattformen vi möts på här och publicerar våra skriftade alster på för varandra och många andra, är i särklass den bästa som finns på nätet idag!
Låt inte chansen till att få fler att kunna leva på sitt skrivande 
få rinna ut i sanden - låt den få en chans till verkligt liv!
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 50 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2021-10-11 18:37Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Köp min nyutgivna bok ”Ättestupan”finns på bokus.com och shop.whipmedia.se

2021-10-12

  AKT VIP
Väl talat!
2021-10-12
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP