Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Visst skulle man kunna säga ''... Same procedure as last year ...'' Men jag förväntar mig något mer ... - Publicerades i december 2012, men det förmedlade budskapets innebörd och mening är nog lika aktuellt inför detta nyår och nästa och ...


Nu är julhelgen slut ...

... några få dagar kvar
det är tills årets sista dagar
räknats ut ...

Samma historia
som vi känner
redan sedan förut
under åren som gått
är på väg att börja om igen ...

Visst sker viss förändring
över den tid som går
år från år till kommande nya år ...

Men i stort som smått
handlar det mest om kosmetik
Ytliga förändringar
och nya former av sammansättningar
inom ramen för den helhet
vilken år efter år likväl är sig lik
och som synes som om
den vid varje årsskifte går i replik ...

Likväl jag varje år
under dessa årets sista dagar
hyser en viss förhoppning om
att året jag nu väntar in
ska föra med sig förändringar
som faktiskt visar sig vara av rang ...

... Förändringar som till skillnad mot
föregående års besvikelser
ska komma att överraska mig ...

Främst då i allra första hand
genom att det statistiskt uppmätta värdet
på minsta gemensamma idiot
ökar i allt väsentligt till en högre lägsta nivå ...

Det jag noterat år från år
vid tidigare års bokslut
är att
ju mer tekniskt utvecklat
saker och ting
blir runt omkring
ju lägre blir nivåerna
för social och emotionell intelligens ...

Något som får mig att fundera över
hur vi någonsin ska kunna
komma ikapp
med att komma i balans

med allt det vi genom åren försummat
med avseende på vad vi själva
som människliga individer verkligen behöver ...

Ty det vi verkligen behöver
kan vi inte med hjälp av teknisk utveckling
på något sätt och vis skyla över ...

Det jag önskar få se mer av
är lite mer fokus på
positiva förebilder
lyckade lösningar
samt en positiv utblick
och vilja till att finna ut
lösningar på problem
vilka vi ännu till synes
ej verkar kunna se ett slut ...

Men än mer önskar jag mig
ett samhälle vilket prioriterar
bättre förutsättningar för
att vi ska kunna få tid
till att visa varandra mer
inklusion
närhet
kärlek
ömhet
hänsyn
omtanke
och omsorg ...

Att det sista stycket
ovan för mig
betyder extra speciellt mycket
behöver jag nog ej
understryka för någon
av mina läsare i allmänhet ...

Men än mindre för dig
som redan känner mig
i synnerhet ...

I den nyårskorg
jag plockat ihop mentalt
inför årets sista dag
och det kommandes inledning

finns det en mixad blandning
av sorg, glädje och hopp
väl kryddad med
massor av stimulerande
livsenergi, livsvilja
och inspiration ...

... Även om det

rent praktiskt
råder vissa tveksamheter
i den verklighet
som härbärgerar min kropp ...

– Så överskuggas dessa eventuella tvivel

rätt övertygande av det faktum
att jag ännu ej lärt mig
hur man ger upp ...

 

 

 

________________________________
Idag 2022 tjänar denna återpublicering
som något av en delårs uppföljning
och en påminnelse om dess mening och innebörd ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 42 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2022-06-09 18:14Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP