Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in




 
Oxymoron Ritardando inspirerade mig till en kommentar jag vill dela med fler och då hans ord till mig är väsentliga har jag tagit med även dem i inledningen nedan ... Tidigare publicerad här i maj 2013


Ju mer allt förändras …

… ju mer likt det blir det
som det en gång var från början …

Kanske känns detta uttryck förlegat och obsolet,
men låter man sina grå få grunna en liten stund
några varv till
kommer det att bli mer relevant
än vi kanske ens vill erkänna för oss själva …

Oxymoron Ritardando har skrivit en kommentar
på min text Världen har ju alltid varit galen …
vilken jag återger i sin helhet här då den har relevans
för min åtföljande kommentar.

/
Självfallet tycker jag om optimism.
Men vi får inte glömma
att det finns en stor grupp människor
som lever i krig och blod …
Att det är värdens allas länders ansvar,
och hur vi tänker och påverkar i vår syn
att vi inte skapar en puppa
för att värna vårt eget välbefinnande
i rädsla för att förlora oss själva.

Där blir våra problem rätt små.

Men gillar optimism.

// Oxymoron Ritardando

Kommentaren inspirerade mig till följande
här något redigerade brevsvar,
vilket jag känner för att dela med mig av till flera
då jag ser ämnet som något speciellt
vilket berör alla i någon mån …

Det jag betänker är mer det faktum
att världen inte någonsin i historien
varit helt fredlig och välmående
- utan att misär och välstånd
genom historien migrerat klotet runt
under olika kulturers uppgång och fall.

Vi fick folkskola 1842
och 30 år senare kom industrialismen hit
och skråväsendet dog ut ...

Idag har vi genomlevt ett helt nytt skråväsende
med avseende på bland annat IT-mateseringen
vilken alltmer, ju fler
som får tillgång till datorer och smartphones,
marginaliseras och är på väg
att bli var människas egendom ...

... Till och med i de allra fattigaste delarna av världen ...

Industrin flyttar successivt
till länder med lägre lönekostnader
emedan de länder som haft industri tidigare
flyttar upp på kompetenstrappan och ägnar sig
åt mer avancerad utveckling och produktion ...

Om man läser historien och följer utvecklingen
över årtusenden bakåt
blir det som sker här och nu inte lika obalanserat
som vi kanske tenderar att utmåla det.

Utvecklingen fortsätter obevekligen över tiden.

Många av de länder vi idag betraktar
som fattiga, underutvecklade etc.
har en gång för länge sedan
själva varit sin tids spjutspetsar
vad avser kulturell och teknisk utveckling
samt välstånd.

Brukar tänka Egypten och arabländerna
samt stora dela av de fattigare delarna av Asien
som att de befinner sig
ett par tusen år före oss i sin utveckling.

Betvivlar du mina teser
kan du ju för skojs skull föreställa dig
hur vårt samhälle skulle fungera
om all elektricitet slutade fungera
och oljan inte fanns att tillgå ...

Betänk att Rom var
på allra högsta utvecklingsnivå kulturellt sett
men också på övriga kunskapsrelaterade områden etc.
när imperiet föll samman.
Egentligen inte så mycket bit för bit
utifrån kanterna som inifrån.

Antika Grekland följde samma mönster på sin tid ...

Faraonernas era i Nord Afrika,
med Egypten som huvudsäte,
överlevde länge parallellt med Rom-imperiet
men föll samman inifrån
av liknande anledningar som Rom,
men väsentligen tidigare ...

Att nämna Mesopotamien och Babylon,
en av historiens allra mest högtstående kulturer,
behövs väl knappast med tanke på dess roll
som föregångare till de ovan tidigare nämnda exemplen ...

Ming-dynastierna i Kina,
Maya- och Inka-kulturerna i Latinamerika
är andra bland så många fler
vilka passerat revy genom årtusendena ...

Men visst har du rätt i det du skriver
i din kommentar i sak
- Ty det är en etisk och moralisk frågeställning
än mer aktuell idag
om än den
under respektive nämnd tidigare era
nog av många redan då sågs
som minst lika aktuell och angelägen ...

Optimisten och pessimisten har ju trots allt
lika rätt båda två sett över tiden ...

… Bara det att Optimisten har så mycket roligare
under tiden ... :)

Med vänlig hälsning
Peter




Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 65 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2023-03-23 01:04



Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP