Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Har några större samhällsdebatterande bokprojekt som ligger halvfärdiga och väntar på att jag ska bli tillräckligt återställd för att kunna färdigställa dem ... Det här är bara en liten pysning för att inte gå sönder inom helt ...


Den tragiska paradoxen ...

... i vår demokrati är
att de som
är mest lämpade
för att bli politiker
och högre beslutsfattare
i exekutiva delar av samhällsstrukturen
är alldeles för smarta 
för att ens visa intresse 
avseende sådana engagemang ...

Emedan de som får
dessa ansvarspositioner
oftast är de som är minst lämpade
men har högst behov av 
den bekräftelse och status
som de kan uppnå i dessa sammanhang ...

För dem som läst lite historia
och fått vägledning i sina studier
av kunniga och kompetenta
lärare och eller handledare
så är det som gäller i vår samtid
vad avser denna aktuella
tragiska paradox
ingenting nytt 
utan blott ett återkommande 
cykliskt eko från
de kulturella tidevarv 
vilka länge sedan flytt ...

Varje större historiskt imperium
med tillhörande kulturella höjdpunkter
har visat liknande utvecklingstrappsteg
som den vi själva idag befinner oss i
på det allra översta trappsteget ...

... alldeles innan den rasat samman
och förfallit till historiens bakgård
där den förskjutits till glömskans arkiv
för att ersättas av en eller flera
nya idéer vilka med tiden utvecklas
till bärande fundament i en ny kulturcykel ...

Bara det lilla faktum föreligger dock idag
vilket så ej gjorde tidigare i historien ...

... Vi har idag ett samhällssystem
där informationsflödet är näst intill obegränsat
tillgängligt för de allra flesta på vår jord ...
Vi har en teknisk mognad
och en utbildningsnivå
samt en infrastrukturell nivå
vilket sammantaget ger oss unika möjligheter
att låta nya idéer förhindra 
att vår aktuella civilisations kulturella landvinningar
rasar samman och leder till samma förfall 
som drabbat människan så många gånger 
tidigare genom historiens gång ...

Jag för min egen del tror på att vi förmår 
att förhindra att vi upprepar historien igen denna gång
förutsatt att tillräckligt många intresserar sig för
att ta verklig lärdom ur den historia vi har bakom oss ...

Ty de som kommer efter oss
kommer inte kunna hämta så mycket kunskap
ur vår samtida historias senaste 100 år
eftersom vårt sätt att dokumentera vår historia
minst sagt lämnar en hel del i övrigt att önska
vad avser bevarande av den dokumentation
som skulle kunna berätta om det som 
händer och har hänt under denna tid ...

Jag betraktar mig inte som naiv
när jag intalar mig själv om att det finns hopp 
om framtiden för våra kommande generationer ...

...  Ty jag är defakto realist!

- Min övertygelse bygger mer på den insikt
om sakernas och samtidens faktiska tillstånd
vilken sprider sig med hjälp av det informationsflöde
som vårt samhälles infrastruktur medger ...

... och att denna insikt väcker vår självbevarelsedrift
till tillräckligt mycket liv för att vi ska lyckas 
- Inte för att vi har förmågan eller egentligen kan
men mer för att vi inte har något som helst vettigt alternativ
för vår fortsatta existens och överlevnad ...

... Då med avseende på vårt behov av bekvämlighet
vilket är någonting vi fullständigt skulle förlora
om allt rasade samman igen och vi tvingades börja om 
och bygga upp allt på nytt igen  ...

 

_________________________________________
Tidigare tillkommet och publicerat här i juni 2013
- men tror budskapet tyvärr saknar bäst före datum ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 76 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2023-04-16 04:05Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Människan är en destruktiv figur
tyvärr är det vår natur
2023-04-16
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP