Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Tillkom och publicerades här tidigare i juni 2013 men det förmedlade budskapet torde sakna bäst före datum och kan vara nog så värt att ta till sig och fundera över ...


Glöm inte att din aktuella status ...

... och historik
bedöms utifrån
din aktuella position
och såväl yrkes- som sociala situation ...

Om du känner tvivel inom dig
när jag här hävdar att
dina referensramar och meriter
samt övrig levnadshistorik
såväl yrkesmässig som privat
ständigt är föremål för revision
där slutomdömet stöds
av en bakgrund 
som vid gynnsam aktuell situation
blir till en framgångsaga
emedan 
ett mindre lyckat nuläge
gör samma bakgrund 
till en självklar förklaring till
att du befinner dig där du nu är ...

- Det såväl låter som känns
helt orimligt att det skulle kunna vara
ens i närheten av någonting likt det
jag beskriver ovan här
även för mig ...

... och jag kan utan större ansträngning
eller fantasi ana hur svårt det är
att ta till sig för någon annan i allmänhet
liksom det i synnerhet så ock 
torde vara fallet för dig ...

- Men du behöver blott bara
besöka arkivet på en nyhetsredaktion
och kika på vad de har för material
förberett i fler än en version
för olika tänkbara scenarier
avseende varje potentiellt intressant person
som skulle kunna komma att ha
eller som redan är av publikt intresse
för framtida publikation ...

Det vi gärna förglömmer
förtränger och undangömmer
är att tidningsredaktionens filosofi
och därmed tillhörande arbertssätt
egentligen blott bara är en spegel
av hur samhället i smått och stort
fungerar och så allt igenom historien gjort ...

Ty nyhetsredaktioners levebröd
är att återberätta 
om livets glädjeämnen
men även om 
katastrofer
skandaler
sorg och död
men också om
successtories
och människor 
som oväntat hamnar i nöd ...

Tror att du även utan
några djupare ansträngande 
analyser av dina reflektioner
kring allt det här
inser och förstår
att tidningar för att kunna bli sålda
måste ha läsare som vill läsa dem
såväl idag som i framtiden
liksom det så var även igår ...

Framgångssagor
vill vi helst ha med digert 
bakgrundsmaterial som stärker
och bekräftar men också förklarar
hur antingen självklar den varit
eller vilket hjältedåd 
som lett fram till personens aktuella
framgångsrika situation ...

På motsvarande sätt och vis
behöver vi för att orka läsa om
misslyckanden, personliga katastrofer
och eller missär
finna en lika självklar förklaring
till att personen hamnat där den nu är ...

... och då söker vi all bekräftelse 
som vi i dennes bakgrund kan finna ut
för att vi ska kunna rättfärdiga oss själva
till att kunna se det som om 
att personen som drabbats 
har sig själv att skylla
utifrån det mönster 
som visas 
i historiens filtrerade bakgrundsfönster ...

Ty för att vi ska orka med
att leva med allt det som är
men också det som inte är
men kanske borde vara
när vi kommer hem
till vår egen trygga lilla vrå
så behöver vi kunna lämna 
alla intryck bakom oss
där det mesta inom oss
fått en godtagbar förklaring
oavsett 
vid dagens slut ...

Men när du dömer någon
utifrån antingen det du
själv ser och upplever 
här och nu
eller 
utifrån det som andra berättar
i muntlig eller skriftlig form ...

... är det väsentligt 
för såväl den du dömer
men så ock för dig själv
att du det jag här förmedlar
inte helt och hållet glömmer
och bara väljer att följa 
gällande konventioner och norm
och att du från alternativa 
potentiellt möjliga bakgrundsscenarier
fullständigt bortser från ...

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 113 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2023-05-25 03:07Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Tänk att vara konventionell
sitta tyst och vara snäll
sådan vill jag inte va
det blir ett trist och tråkigt blaha
Nej ställ dig upp på barrikaderna
visa framfötterna
du kommer få mycket spott och spe
men ställ dig upp och le
för sanningen den är din
den blir i längden ett vinn vinn
När du i graven kryper ner
det den sista tillfredsställelsen ger

2023-05-26

  Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Den här skribenten har efter mångårigt medverkande på denna sijt faktiskt mer eller mindre mot sitt eget medvetande och eller medvetande av lite narcissistisk prägel hjälpt många medlemmar med sina insiktsfulla,tankeväckande och självbespeglande texter som vittnar om en ngt högre erfarenhetsnivå därav dess historik av utlämnande verkar äga ett gott samvete.
2023-05-25

  Skrivmaskinsskriverska
….En tänkare….
2023-05-25
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP