Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Alllt vi idag ser som självklarheter i vårt moderna samhälle har någon gång bakåt i tiden varit blott en dröm som någon drömt men som kommit att omvandlas till verklighet ...


Mina drömmar är ej detsamma ...

... som den verklighet
jag lever och verkar i ...

Men den verklighet
jag lever och verkar i
har i mångt och mycket
i mer eller mindre grad
en gång fötts och utvecklats
utifrån någon av alla mina drömmar ...

... Och till de delar 
verkligheten som mig omger
ej emanerar från någon dröm
jag själv drömt någon gång ...

... så vet jag 
att dessa delar 
med allra största sannolikhet
emanerar från en verklighet
vars innehåll
i mer eller mindre grad
en gång fötts ochutvecklats
utifrån någon annans drömmar ...

Någon som liksom mig
äger förmågan
att se och känna
sambanden mellan
dröm och verklighet ...

Någon som liksom jag
inte förmår
att nöja sig med frågan
om allt som finns 
en gång varit blott en dröm
någon tidigare drömt ...

Någon som 
har ett inre behov
och drivkraft,

vilka tillsammans
med insikterna kring
dröm och verklighet ...

... och dessa komponenters
inbördes samband
när de får utvecklas
tillsammans i allra ljuvaste förening ...

... att åtminstone försöka
göra någonting åt
det som känns mest angeläget
av allt det som den drömt om
i någon av alla sina drömmar ...

Ty liksom mig ...

... finns det också andra
vilka ej nöjer sig 
med att blott drömma 
om den framtid
som väntar 
när dagen åter gryr ...

Det vi har gemensamt
är bland mycket annat
att vi saknar förmågan
till att helt och hållet glömma
och från vår vakna verklighet
undangömma 
allt det vi fått se och uppleva
i våra nattliga drömmar  ...

- Att komma till insikt om
att man har förmågan
till att kunna välja ut
en och annan av alla sina drömmar
för att sedan omvandla den
från dröm till verklighet ...

... är nog lite av det
som gör att våra liv
och den verklighet
vi lever och verkar i ...

... får ett rikare innehåll
och känns lite mer
inspirerande och spännande
att få fortsätta 
upptäcka, utforska 
utveckla och leva i ...

- Det är nästan lite som så
att jag kanske än mer idag
här och nu
till skillnad mot då ...

... stundom kan fundera 
inte så lite över
hur människor
vilka saknar fantasi
och inte förmår
att ur sina drömmar
hämta inspiration
till att kunna skapa
det de behöver
för att  kunna forma sina liv ...

... kan finna motivation
och incitament nog
för att känna 
att de har
en meningsfull framtid
för vilken
de känner att det är värt
att ta strid ...

... för såväl
kärleken i sig
som till den sinnesfrid
den skänker ...

- Det är vad detta flöde handlar om
som jag känner att jag vill förmedla
till dig 
som läser mig ...

- Kanske med ett litet, litet hopp inom
om att det ska så ett litet frö i dig
som med tiden därmed kan
oavsett om du är kvinna eller man
gro, växa och slå rot ...

... Så att du kanske en dag
vaknar och känner och ser
inom dig själv
att den förmåga jag talar om här
inte blott svammel från en idiot är ...

- Utan att det är en förmåga
nästan alla av oss har
men att den behöver 
tränas upp och utvecklas ...

... för att vi ska kunna 
få ha den kvar ...

- Men först måste du ju
bli medveten om
att också du kan ...

 

 ___________________________
Tidigare publicerad här i augusti 2013

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 24 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2023-11-08 19:22Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP