Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Livet är inte så lätt alla gånger ... Vissa erfarenheter är bra och en del fantastiska ... Emedan andra är det rakt motsatt ... I oktober 2013 när detta tillkom som idag ....


Vissa insikter ...

... skulle man
kunna tänka sig
att ha fått vara utan ...

Som till exempel
insikten om
hur många
förhåller sig till
förtroenden
tillit
och vänskap ...

- Att det enda
du kan vara säker på
är att ...

... Det finns en gräns
för det allra mesta
vad det än handlar om
hos de allra flesta ...

Det jag funnit
vara vägledande för
hur jag ställer mig inför
och förhåller mig till
var min gräns går
när jag inför 
en specifik person 
som vill vara min vän står ...

Det är att 
min intuition
stödjer den känsla
jag får när jag möter
någon  och denne
lära känna får ...

Det som 
för mig
kan leda till
att jag fattar beslut
om att 
antingen sänka gransen
för vad jag kan acceptera
jämväl för vad jag 
är villig att riskera ...

Eller 
att jag väljer
att avbryta vänskapen
eller bekantskepen
då jag känner och ser
att personen i fråga
medvetet 
utnyttjar mig, 
missbrukar mitt förtroende
och eller på annat sätt
försöker vilseleda mig ...

Att jag säger Nej!
utan någon som helst
förhandlingsutrymme
eller kompromissmöjlighet
ser jag som en 
fullständig självklarhet
när jag märker att någon
gör sådant 
direkt eller indirekt 
som skadar eller 
riskerar att skada
mig själv
eller någon som 
betyder någonting för mig ...

Varningsflagg
blir det för mig
när jag ser en 
person som säger sig
vara min vän
medvetet 
beter sig illa mot 
någon annan
även om denne någon
inte är någon 
som vare sig berör mig
eller som jag känner ...

- Ty mina vänner
behöver inte skämmas 
för att de mig känner
eller för att de ser mig
som en av sina vänner ...

- Förväntar mig att 
de jag känner 
som kallar sig mina vänner
tänker likadant 
vad avser hur de väljer
att leva sina liv
och vad avser hur
de väljer att förhålla sig
till och agera mot andra ...

Men insikten om 
att vissa gränslinjer
inte handlar om någonting
av det jag ovan nämnt
gäller för vilka gränser
som jag sätter för
när det är nog för mig ...

... det är stundom outhärdligt
smärtsamt att härbärgera inom sig ...

Att tvingas acceptera
och i allt man tänker och gör
vara tvungen att ta hänsyn till
och försäkra sig mot
det faktum att
makt, pengar och bristande självkänsla
bland annat
var för sig och eller i kombination
vid viss tillräckligt hög nivå ...

... kan få de allra flesta
att vika sig och svika vänskapsbanden
och dessutom än värre ''brott''
än så mot dig begå ...

Likväl väljer jag 
att fortsätta tro och känna tillit
till mina vänner och andra
som jag tycker om
och tror mig om
att jag tillräckligt känner ...

... men jag glömmer ej
att ta hänsyn till
att det finns gränser
som jag själv kan förebygga
genom att inte förneka
och försöka undangömma för mig själv
de insikter jag härbärgerar inom mig ...

Lite har detta sistnämnda 
kommit att bli till en insikt i sig
om att vänskap också är
att se de gränser som finns
och de begränsningar som ens vän har
och att ta hänsyn till och försöka
att inte provocera dessa gränser och begränsningar 
i allt för stor omfattning ...

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 22 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2024-05-24 22:09Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP