Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Slumpen kan utnyttjas


Datafiske

Med "datafiske" avses här att i forskningssammanhang söka efter statistiskt säkerställda (oftast med 5% felrisk) samband i stora datamängder utan att ha någon teori eller förhandshypotes. Några samband kan i datamängden råka uppkomma genom slump, men ändå anföras som belägg för påstått existerande samband.

Det är inget fel att skapa en hypotes utifrån iakttagelser i data, men hypotesen skall testas på andra data i samma fråga. Detta är ett sätt att undvika att slumpmässiga/tillfälliga fluktuationer i data får bekräfta ett samband.

Helst bör upprepade test av hypotesen ske för att den skall anses bekräftad eller förkastad. Om man har en stor uppsättning data så kan de t.ex. slumpmässigt indelas i datamängderna A respektive B. A-mängden kan användas för att skapa hypoteser och B-mängden för att testa hypoteserna. Ett ev samband kan vara gruppspecifikt varför data från flera olika grupper ((kön, ålder, yrke etc.) kan behöva införskaffas genom representativa urval.

En enklare form av "datafiske" är att bland ett antal fall leta upp några som bekräftar något och tala tyst om alla fall som inte bekräftar, t.ex. att hälsopreparatet X eller sjukdomen Y har en påstådd effekt. Man talar ibland om anekdoter som evidens. Det kan förstås uppkomma genom slump eller s.k. placeboeffekt att tre personer tyckt sig må bättre genom att använda preparat X. Några få bekräftande fall går nog nästan alltid att finna. Även enstaka fall kan förstås vara hypotesgrundande i en undersökningsprocess.

Övriga genrer (Essä/Recension) av boen
Läst 169 gånger
Publicerad 2016-02-19 17:06Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

boen
boen