Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
November 2003 kom denna lilla djupsinniga tankefnurra till och landade i min skrivbok ... Skrev rent den först nu idag ...


Landet som ...

Landet som
regerades av någon annan
Landet där någon annan
bestämde över våra liv ...

Landet som skänkte frihet
att följa alla omöjliga direktiv
Landet där någon annan
var i större behov av omsorg
och mer tid ...

Landet där orättvisan
berodde på någon annan
Landet där ansvar
var något som ingen annan
kändes vid ...

Landet där alla och envar
var sig själva närmast ...

Landet där någon annan
ägde alla svar
Landet där tiden ibland
tycktes som om den stannat
Landet där den äkta känslan
ej längre levde kvar ...

Landet som ingen annan
var klok nog att förstå ...

Landet där ingen
beundrade någon annan
Landet som ingen annan
än någon annan tänkte på
Landet där känslan degenererat
till en ofattbar nivå ...

Landet som rymde frihet
att genom livet ensam gå
Landet där kärleken strandat
och inte längre kunde ända
fram till hjärtat nå ...

Landet där alla ägde rätten
till att av någon annan
livsnödvändig hjälp och bistånd få ...

Landet som befolkades
av människor fyllda av längtan
till något annat
än vad de av landet kunde få
Landet där ingen stannar
Landet där alla sin egen väg går ...

Landet i vilket inte någon
önskar stanna kvar
Landet där tiden stannar
om någon kräver att få svar ...

Landet som levde på alla minnen
från sin forna, vackra ädla
stormaktstid
Landet där allt förhandlas
och förloras i rymden av okänd tid ...

Landet där livet är fyllt
av något annat
än ro och själslig frid
Landet där någon annan
stjäl alla människors tid ...©Peter Stjerngrim

 

 

________________________
Tidigare publicerad här i maj 2005
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 291 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2018-03-29 01:23Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Den där Mr. Någon är en förunderlig figur dyker upp hela tiden , men aldrig fysiskt
2018-03-29

  Solstrale VIP
Landet där alla ägde rätten
till att av någon annan
livsnödvändig hjälp och bistånd få ...

Dessa rader säger mer än tusen bilder kan frammana... Som om rätten att nekandes till stöd i nöd förnekas... Det blev så direkt tydligt och osolidariskt i sin fulla handling och längd. Hur tänker världen egentligen...

Ska den som är i nöd böna och be, skriva promemorior, motioner, tiggar brev och bekosta dem, för att de sista slantarna sedan ska gå till porto på brev som sedan aldrig kommer fram, eller aldrig ens beaktas eller handlägga, och det slutar alltid med att landet stoppar pengarna i fel ficka och så stora scoop om falska biståndsorganisationer...

Aj aj aj aj... Så bra skrivet av dig, man hajar verkligen till!
2018-03-29

  AKT VIP
Spännande betraktelse. Känner att det finns ett visst mått av samhällskritik i texten. Tänker då speciellt på din näst sista vers som den forna stormaktstiden. För visst är det så att tiden styrs av vårt sätt att tänka och likaledes förloras när marken/rymden där tiden bereds är okänd-utan mål? Bor inte det landet inom oss alla?
2018-03-29
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP