Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Tänker stundom rätt frekvent på hur det är med tidsperspektiven i våra liv bevänt ... Pyser ut lite överskott här ... (april 2013 men ser den väl värd att få bli läst igen 2019)


Tidsperspektiven i vårt liv ...

.... bjuder på så många
förunderligt skilda alternativ ...

Så som 
den abstrakta
ogreppbara
undanglidande
mentalt intakta
men i realiteten
milt sagt ofattbara ...

Den vars närvaro
får oss att bäva
inför allt det vi tror 
någonstans inom oss på
Men som vi vet
saknar förankring
i vår vakna faktiska verklighet
Likväl vi känner konturerna
av de mentalt skrämmande
icke-existerande skuggfigurerna
omkring oss sväva 
på en sublimentär nivå ...

Något som gör oss sårbara
och även för dessa icke-existenser
skrämmande realistiskt nåbara ...

Om du betvivlar dessa mina ord
bör du ställa dig frågan
hur ofta du själv brukar
lägga nycklar på ditt bord ...
Eller tänka över hur du reagerar
när en spegel faller i golvet 
och går i tusen bitar ...
Den svarta katten ...
Stegen lutad mot väggen
över trotoaren ...

Denna utifrån
det abstrakta tidsperspektivet
kanske lite annorlunda syn på
vad som är verkligt
och vad som blott är ett uttryck
för skrock, myt och annat
som föds ur fantasins abstrakta 
mentala representationer ...

... är mer än väl värt 
att tänka på och fundera över
då det ligger till grund för
det allra mesta vi tror på
oavsett om det 
faktiskt existerar eller ej
i den verklighet som gäller dig ...

... eller mig ...

Att utforska framtiden
är ett rätt bra sätt
för att utveckla och konkretisera
det här med olika perspektiv
som finns vad avser hur
vi upplever och ser på tiden ...

Rent konkret
behöver vi veta rätt mycket
om det som faktiskt redan hänt
ur ett historiskt perspektiv
men relaterat och spårbart knutet
till vår samtid 
och det nu 
som är vår egen verklighet ...

Allt vi nu kring oss ser
all modern teknik
fantastiska konstruktioner
med alla sina komplicerande
men också ibland förenklande
funktioner
för allt vi ens kan föreställa oss
men så ock för så mycket mer än så ...

... Allt detta var en gång 
intet mer än blott en tanke
och möjligen en renodlad fantasi
vilken hos någon som då kanske ansågs 
sakna varje uns av verklighetsförankring ...

En mental representation
vilken med tiden 
och över generationerna
kommit att utvecklas
från abstraktion
till en konkret idé
vilken utvecklats över tiden
till någonting som verkligen finns
och är någonting som fyller en funktion
i vår egen verklighet ...

Finns så mycket att skrifta om
vad avser allt det här med
hur vi uppfattar och upplever
alla dessa olika aspekter på tid
och tidsperspektiven i våra liv ...

Men eftersom du som läsare
troligen upplever att du saknar tid
nog för att orka läsa mer än det här
som redan tillräckligt mycket tidslukare
i ditt liv kommit att bli och så ock fakiskt
även för mig är ...

... så nöjer jag mig för stunden
med det skrap på ytan
som jag ägnat mig åt redan här ...

Fortsättning följer dock så småningom
när tiden så medger
och jag åter finner ett lite mer sammanhållet
innehåll kring ämnesområdet i min tankegång ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 210 gånger och applåderad av 10 personer
Publicerad 2019-02-04 00:02Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP