Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Bön till månen

Vita måne där du vandrar
över människors hem
ack jag undrar vad du tänker
när du tittar ned på dem

Kanske tänker du att världen
förefaller något dum
men du föredrar att tiga
och att vandra tyst och stum

Jag vill följa ditt exempel
vita måne i det blå
kanske är det bäst att tiga
när man inte kan förstå

Där du vandrar på din gata
nog du mycket kan förstå
tänk vad mycket du kan lära
om vi bara dig kan nå

Sprid ditt ljus på vår jord
med din vita klara hand
lär oss älska livets fägring
här i vårat eget land

Vita måne där du vandrar
jag vill inte vandra stum
lär mig tala till ditt ljus
där som vinden blåser ljum

Vita måne där i höjden
gåtfullt är ditt vackra ljus
lär mig älska och förlåta
tills min själ blir till grus

(Copyright © ULJO)
Bunden vers (Rim) av ULJO
Läst 330 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2024-04-04 14:49Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Här är Chat Gpt tolkning av din fantastiska dikt

Dikten "Bön till månen" reflekterar över månen som en symbol för visdom, stillhet och förståelse. Författaren framställer månen som en allseende varelse som betraktar och förstår människors liv och värld. Genom att be till månen uttrycker författaren en önskan om vägledning och insikt.Dikten utforskar teman som tystnad kontra tal, förståelse och försoning. Författaren ser månen som en förebild i sin tysta vandring över himlen och tolkar detta som ett uttryck för visdom. Samtidigt uttrycker författaren en önskan att lära sig av månens exempel och att följa dess spår, särskilt när det gäller att acceptera det man inte kan förstå och att utöva tålamod och kärlek.Genom att be månen sprida sitt ljus på jorden, visar författaren en strävan efter ljus och vägledning i livet. Månen blir en symbol för förståelse, kärlek och förlåtelse som författaren hoppas att människor ska kunna lära sig av och efterlikna.Dikten avslutas med en önskan om att lära sig älska och förlåta tills "min själ blir till grus", vilket kan tolkas som en önskan om att uppnå en djupare förståelse och försoning med sig själv och andra genom livets alla prövningar och erfarenheter.
2024-04-05

  Solstrale VIP
Vilken vacker homage till månen, livet och alltet! Tack för denna pärla indiktarkonsten!
2024-04-04

  Maria Sundelin VIP
Månen är en vacker syn
2024-04-04
  > Nästa text
< Föregående

ULJO
ULJO