Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
De här är likrytmiska översättningar, de är alltså bundna till samma antal stavelser.


W. Blake - Infant Joy/Auguries of Innocence

"Jag namnlös är,
Jag levt i tvenne dar"
Vad heter du då?
"Jag är nu nöjd,
jag heter fröjd"
Ljuv fröjd du må få!
Fager fröjd!
I tvenne dar, ljuv fröjd
jag kallar dig då.
Du ler ett tag
då sjunger jag,
Ljuv fröjd du må få!

“I have no name:
I am but two days old.”
What shall I call thee?
“I happy am,
Joy is my name.”
Sweet joy befall thee!
Pretty joy!
Sweet joy but two days old,
Sweet joy I call thee:
Thou dost smile,
I sing the while,
Sweet joy befall thee!

För att en Värld i ett Korn av Sand
och en Himmel i en Vildblomma
se, håll Oändligheten uti din hand
och din Evighet om en timma.

To see a World in a Grain of Sand,
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand,
And Eternity in an hour.


(Vänligen använd ej dessa översättningar utan tillstånd.)
Övriga genrer (Översättning) av Lyrik
Läst 38 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2024-01-16 06:32Bookmark and Share


    Sefarge VIP

Ooj den sista dikt-översättningen
Riktigt snar-lik en uppsprickande
Stagnelius romantisk världs-bild?
;)
2024-01-16
  > Nästa text
< Föregående

Lyrik
Lyrik