Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
De här är likrytmiska översättningar, de är alltså bundna till samma antal stavelser.


E. Dickinson - If What We Could Were What.../Sunset at Night

Om Vad vi Kund’ är Vad vi Skull’,
så mindre Krav blir det.
Förvisso är det Pratets Höjd
och Snackets Kraftlöshet.

If What we Could - were what we would -
Criterion - be small -
It is the Ultimate of Talk -
The Impotence to Tell -
Nattens Sol är naturlig
men Solen på Ottan
förstör Naturen, Gud, det
blir Midnatt mitt på Dan.

Förmörkelser förväntas,
godkänts av Vetandet.
Ser Någon dock oss plötsligt, går
Jehovas Ur orätt.


Sunset at Night - is natural -
But Sunset on the Dawn
Reverses Nature - Master -
So Midnight's - due - at Noon -

Eclipses be - predicted -
And Science bows them in -
But do One face us suddenly -
Jehovah's Watch - is wrong -


(Vänligen använd ej dessa översättningar utan tillstånd.)
Övriga genrer (Översättning) av Lyrik
Läst 40 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2024-01-08 04:48Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Lyrik
Lyrik