Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Utkast.


MIDGÅRD ÄR I RAGNARÖK

Massorna är sedan de hindrats med fiendens lögner och manipulerats bort från Gudarnas hägn i stort sett verklighetsfrånvända och följaktligen formade till att vara värdelösa. De skulder fienden har äger tyvärr de drabbade i sig och ska behandlas därefter tills de vaknar och vänder hem till Allfader Odin.

Striden har pågått med tilltagande styrka under en längre tid. Allt tänkbart och otänkbart inne i denna plågade och döende tid där förnedring, hjärntvätt och manipulationer från fienden har lämnat oss kvar i att endast försöka försvara oss alltmedan vår värld nedbrutits än mer. Ragnarök är inte en slags öppen teater där alla kan titta och se vad som sker i det dolda och det högre. Det ni andra kan se är en pågående ökning i medvetande inför vad fienden manipulerat fram mot våra samhällen genom kontroll över politiska partier, media och stora företags synnerligen skenbara godhet i det falska syftet att "hjälpa mänskligheten". Det är för en stor del tydligt för de någorlunda tänkande människovarelserna att det länge pågått folkvandringar in till Västvärlden med det bakomliggande motivet att mörda och ersätta existensen av urfolk och vita folkslag. Det är bara en del av vad som pågår mot Gudarna och Gudarnas barn. Kontrollen över de gjorda till svårt störda kan skönjas övertydligt i de Abrahimitiska smutsreligionerna, där tal om fred och kärlek bara är en sköld och allt hjärntvättat nonsens om att döda "hundarna", korrektion till vargarna, ger givetvis att även de själva ska dödas. Ytterligare förklaringar kanske krävs, men Allfader Odin är verkligen Fader till mänskligheten.

MISSLYCKANDEN

Fienden har inlett sitt kommande nederlag med att alltför tydligt visat sin otäcka kontroll över samhället där de styr tankarna genom falska ideologier från institutioner och deras media. Det illa dolda hatet är utan verkliga anledningar, men förena detta med en medfödd låg intelligens vilken kräver "inträning" av alla lögner och detta ger en extrem okunnighet; vilket blir till vapen mot allt högre. Dessa lättledda och naiva används främst till att degenerera vår värld med att saluföra och sprida sin genomgående smutsiga existens som om de vore våra vänner. Fiendens köpta och kontrollerade media projicerar defekta världsbilder vilka liknar synförvändningar där Verkligheten ersätts med illusioner om vad som verkligen sker i samhället, skräpkulturellt, politiskt, och i det mesta. Det dikteras noggrant vad massorna ska se, höra, känna, tänka och göra. Det är en mardröm och ett förtryck många flyr undan med hoppet om att det ska ordna sig ändå och därmed kryper de för det verkliga förtrycket och den falska "överheten" i syftet att kunna få verka och ta plats i Den Stora Illusionen. Alla dessa utslagna, vilka i sin totala maktlöshet och med sin kallhamrade förtvivlan; har en stor brist på kunskaper vilket ska botas till vilket pris som helst. De någorlunda friska reagerar med hat eller inåtvändhet som reaktion på vad de djupt innerst anar eller vet är en fullständigt störd omvärld.

Grogrunden för fienden mot vår värld är att de svaga perverterade ska offra sig och vara en trogen sköld för dem själva medan de smiter undan. Propagandan, tvånget och hjärntvätten ska hindras till vilken kostnad som helst.

Fienden plockar fram sina gamla lögner, delvis hämtade från nutiden, att de med Illusionen av nytolkningarna av sina "gamla" spådomsskrifter ska kunna kontrollera och krossa allt motstånd... Att förstöra våra språk i syftet att dubbelhäfta ords innebörder så att det ger skenet av att de lurat Allfader är helt efterblivet, men de rubbade tror ännu på vad som helst fienden påstår utan någon reflektion. Fiendens plan är lika simpel som nödtvungen; söndra genom att låtsas vara på alla sidor de når till och därigenom härska och styra allt motstånd till passivitet: Ingen får bli för aggressiv över att de förnedras och luras på allt de har, inklusive sina liv. Fienden håller din hand och släpper en tår eller två om det krävs. Dessa undermänskliga beteenden formades redan från början av fiendens intrång i vår värld med all falskhet och hyckleri köttsligt inbyggt; med alla medel vill de att lögnerna och det lägsta som finns ska fortsätta att överleva på alla andras bekostnad.

ÄGANDET

Vi äger rättigheterna till denna värld, vilket ger oss en moralisk överhöghet. Överhögheten används mot oss och detta måste nu hindras och ändras till vår segrande fördel i Striden. Vi måste i Striden bortse från mesig moral endast giltig för fredstider där inga dödliga hot finns; med syftet att hindra fiendens starka vapen i deras avsaknad av högre moral, annat än då den passar till deras propaganda. De lager efter lager av vridna lögner och dumheter vilka plågat vår ägda värld med ofattbart lidande och dödat miljontals kan idag, under rätt förutsättningar, enkelt komma att försvinna helt. Det är upp till dig.

Fienden vill hålla ner allt och alla till en inbillad nivå under dem själva och inbillas att de har "egen styrka" och inte alls är parasiter... Genom att fienden utnyttjar sina egna perversioner så blir i regel de drabbade, vilka vill efterlikna fiendens medfödda inre och yttre förruttnelse och beteenden, lika de lägsta varelser som existerat. Ni måste vägra låtsas vara underordnade utan några verkliga anledningar och sluta bete er som att ni är lägre stående varelser för att uppnå någon slags "jämställdhet" med de lägsta. Fienden vilka har dragit ner andra kommer själva inte högre upp för att de tvingar fram en illusion om tillvaron i vår värld där alla ska förlåtas för synderna de själva framtvingat. De biologiska orättvisorna som intelligens, skönhet, och högst av allt själva ärvda förmågan till att vara kapabel att ordna sitt eget inre och yttre liv till ett liv med karaktär och värdighet önskar Gudarna ska leva vidare. Fiendens sätt att skänka lika villkor i något avseende för de svaga vilka lever utan kunskap och vett; förtrycker vår ägda värld.

IMITERANDE

De inbilska vilka är så tacksamma för att de har lidit och förstörts ute i samhället, ty annars hade de ju inte blivit så väldigt bra som de just nu är, lider ett ofattbart självbedrägeri att tro sig ha del i en ständigt pågående progression vilken måste likt tiden gå framåt, eftersom tid har passerats... Det är även ett ynkligt värde att endast existera i en kollektiv föreställning om dig själv och vad du "representerar" i din trodda "identitet"; att vara en biologisk varelse är då helt skilt från att vara en varelse vilken påverkad av fiendens lögner därmed blir rubbad i tankarna och "undermänsklig". Livet som dött kött i en materiell värld där det vill inbillas att världen bara är saker och utan högre syften och mål blir till ingenting. Nu blir sällan livet så stelt för många, men själva känslolivet är i regel en tomhet där det djupaste bara är ett imiterande av vad som förväntas bli resultatet av sorg, glädje och allt annat. Den kollektiva efterblivenheten styr nu massorna och vad som formas till att accepteras och sättas in i sinnet blir en direkt löjeväckande kompass med en retarderad världsbild utan mening och kunskap.

Fiendens kontrollerade har sina lögner och perversioner i enda lön och krampaktigt går de till sin förnedring och död. Jämför dig aldrig med det slöddret som redan ligger i sina gravar. Fienden var redan från början födda i förnedring och de våldtäkter och mord som grundlade deras frånstötande existenser kan aldrig förbättras tillräckligt för att nå något värde. De blir aldrig renade eller fria och intelligensen i att endast kunna stjäla tankar och arbete från oss högre är så satt i system att de omöjligen kommer att prestera någonting värdefullt. Fienden är neurotiska parasiter med en inbillad övertygelse om att de egentligen är överlägsna och utvalda, vilket som bekant har förstört stora delar av vår ägda värld. Deras mest löjeväckande varelser, de två mest kända, är redan dödade: Detta sitter ovanför deras jidder om deras odödlighet och stora makt.
Prosa (Kortnovell) av 1 SIGFRIDSSON VIP
Läst 55 gånger
Publicerad 2024-02-23 21:52Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

1 SIGFRIDSSON
1 SIGFRIDSSON VIP