Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


FAKTUM ÄR INTE ÅSIKTER

Sakligt och friskt kan det konstateras att stora delar av Midgård är omformat till att bli ett dårhus där föga meningsfullhet och verkligt värde nu har ett fäste. Massan är nu fylld med hopplösa hjärntvättade stolpskott vilka gör invändningar mot Sanningen och Verkligheten om Gudarna och Världarna utan grund i några kunskaper, det är bara att kasta deras smutsiga tankar tillbaka till skräphögen och omedelbart bränna bort från Livet.

Visst, det är högst tragiskt att ansträngningarna bland massorna har utgått från mestadels lögner och vridna felaktigheter vilket har hjälpt till med att förstöra denna värld, men vi måste gå vidare till Reningen och till Det Högsta Målet där samtliga är välkomna att göra vad de önskar när Medvetandet blir friskt nog att kunna tänka själv i Vetandet och därmed handla rätt utan några falska och nedbrytande "lagar" utan makt.

FAKTUM ÄR INTE "ÅSIKTER"

Lyckligen finns ännu i många en sanningssökande kraft vilken vägrar förtryckas och acceptera fiendens grundlösa jidder. Denna skara har vuxit bara senaste året med insikten över hur de blir styrda och en del förstår åtminstone vilka som ligger bakom manipulationerna i samhället. Det är inget nytt vi ser ske mot våra samhällen med manipulationer där varelser utan moral bedriver övergrepp och mord. Det är onekligen gott med ett par miljoner i tillskott på ett drygt år vilka inser åtminstone någonting kring vad som sker mot våra samhällen, men det är ännu bara början på insikterna vilket leder till Svaret om Gudarna och orsaken till varför Midgård attackeras. Det är ännu ett stort mörker vilket måste forceras där fienden alltid saknar moraliska betänkligheter och alltid söker efter att agera på båda sidor i alla konflikter, i regelrätta krig liksom i mer dolda krig mot folkslagen och våra länder, liksom i defekta ideologier och även ner till negativ påverkan med skräpkulturen till vapen.

I varje hot mot vår värld är syftet att först passivisera motståndet så att hat inte uppkommer och hamnar där det ska. Användandet av "utopiskt tankegods" i stil med att alla ska vara passiva och okunniga används tyvärr till vapen att forma de svagsinta massorna till att bli lättare att utnyttja och döda. De naiva och tröga vilka inte kan förstå att det är ett vapen redan avfyrat mot dem själva vilket format dem ger att de måste snart ses som slaggprodukter vilka i längden måste hållas undan från att delta i Livet.

Vet och minns alltid att fienden saknar alla rättigheter att så sitt falska hat och sin medfödda smutsighet mot vår ägda värld.
Prosa (Kortnovell) av 1 SIGFRIDSSON VIP
Läst 78 gånger
Publicerad 2024-03-16 20:35Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

1 SIGFRIDSSON
1 SIGFRIDSSON VIP