Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


VI VET

Vi vet att samhället nu mest består av den tröga massan vilken tvingats ner till att bli nollor vilka saknar alla rättigheter och allt värde inne i en skrämd hares överlevnadstaktik. Vi vet att dessa drabbade av fiendens lögner och manipulationer har agerat efter vad de nödgats till att leva under. Det handlar inte om några fria "valmöjligheter" av en önskad hjärntvätt till påverkan och det hela hålls sorgligen under armarna med samhällets sedan tidigare redan förstörda. All denna ynkliga tillvaro i kollektiva lögner och rubbade föreställningar måste brytas för alltid.

RENINGEN OCH NY TID

Vi friska vill leva i en ny tid; i Verkligheten i en långt högre tid, vilket får det mesta i nutiden att givetvis visa sig vara bortkastat och värdelöst nonsens. Vad samtidens åsikter under förtrycket tycker och anser i sina okunniga och därmed defekta slutsatser ligger grundat i deras kunskapsnivå; vilket med all säkerhet kan sägas vara extremt låg överlag, förutom då i undantagsfall. Fienden driver våra samhällen under sig där alla utom en handfull här och var har stora felaktigheter i sig och lever på direkt dödsbringande lögner. Direkt löjeväckande är de drabbades "tro" på att en anpassning till självdestruktivitet, självförnedring och dumhet till hjälp för våra fienders önskade planer kan bli till annat än maktlöshet och död för dem själva. Den oro för minsta obehag i faktum, undvikande av viktiga konflikter som en undflyende, anpassningen till majoritetens efterblivenhet formad genom fiendens påtvingade falskhet till mordvapen är inte bara övertydlig träldom; det är en förnedring ledande fram till "öden värre än döden". Med räddhågad självcensur i de ditlagda reaktionerna i känslolivet inför samtliga livsavgörande frågor och händelser i våra samhällen; i ett snedvridet jämkande av allt högt som lågt; som om allt vore relativt och betydelselöst; detta med stöd av indoktrineringen i fiendekontrollerade samhällen. Ideologierna, skräpkulturen, de falska religionerna och annat våra omoraliska fiender brukar till vapen driver medvetet fram störningar och används till fördumning och regelrätta folkmord i vår ägda värld. Fienden har förvandlat majoriteten i de flesta samhällen till svårt psykiskt sjuka och känslomässigt störda.

RÄTTIGHETER OCH SJÄLVKLARHETER

Det är inte ett direkt självbedrägeri att tvingas ner till åsikter vilka ytligt verkar vettiga, men det ger samma tvingande resultat med själlöshet, extrem dumhet, och utan tvekan är det skadligt och dödligt. Konsekvenserna för samhället i stort kan vi alla ändå se och inse där inbillningssjukan, perversionerna och desperationen är omfattande.

Vi vet att även de milt drabbade kan bli friska och motiverade nog till att kunna se självklara sammanhang när deras så kallade "auktoriteter" försvinner. När vi återfår vår rätta frihet kan vi påverka och förbättra samhället i alla avseenden; så sker Reningen. Fiendens gamla strategi där att köpa de lägsta möjliga i beteenden och okunnighet och söka efter att låta detta accepteras av alla och bli normgivande och naturligt kommer att avslöjas i grunden. De skadliga fiendernas produkter och existens blir överflödig i Den Nya Tiden.

Allt utom mänsklighetens skyldigheter inför Allfader Odin och det rättmätiga ägandet över denna värld är meningslöst.
Prosa (Kortnovell) av 1 SIGFRIDSSON VIP
Läst 102 gånger
Publicerad 2024-04-05 23:16Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

1 SIGFRIDSSON
1 SIGFRIDSSON VIP