Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


VERKLIGHETENS VÄRLDSBILD II

Det finns alltför få friska och verkliga människor sedan flera århundraden i vår ägda värld. De drabbade inser inte själva att den Abrahamitiska dödskultens jidder de indoktrinerats och förtryckts med har tvingat ner stora delar av mänskligheten till en verkligt undermänsklig nivå. Att lämna ett komplett facit med dolda eller öppna källhänvisningar vilka framvisar hur förtrycket och utsugningen utövas av fienden mot mänskligheten må falla på någon annans lott att framställa, men vill dock än en gång framhäva att många av delarna till den större bilden finns spridda i åtskilliga av mina blygsamma artiklar.

SVEK, MORD OCH INDOKTRINERING

Det "svek" vilket skett bland folken mot främst Allfader, Gudarna och de verkliga trogna varelserna bland Folkslagen är snarare massmord, förgiftningar, dödshot, lögner, bedrägerier, historieförfalskningar, och allt nedbrytande. Fienden, med de andra svårt störda i släptåg, vill kunna visa på något positivt fiendens massmord och närmast ofattbara bedrägerier har fört med sig under tusentals år. Det finns inget. Det finns bara sken av positivt i småsaker där de poserar och har en bakslug plan med att sätta folk mot folk i inre och yttre sjukdomar och krig medan de drar i trådarna. Hyckleriet, äcklet och stölderna är något bara en djupt okunnig eller svårt hjärntvättad inte kan se ske rakt framför deras ögon. Allt positivt och uppbyggande kvar i denna värld kommer ytterst från Allfader.

Det fienden försöker lura på de okunniga är en omvänd och defekt världsbild där Gudarna och våra folkslag och högkulturerna har "blod på sina händer", var vildar, var oinformerade om "den okände guden" och diverse annat vridet nonsens. Vi vet vilka som dricker vårt blod och agerar som de vildsinta djur de är med sina obotliga medfödda störningar. Vi vet givetvis att "den okända guden" är kosmos självt och därmed ingenting att anställa som varande någon slags "gudom", då det är bara partiklar och expandering, vilket ingen varelse har varit orsaken till för oräkneliga år sedan... Fienden låtsas ännu att de är Gotfader själv med diverse ordvapen där fienden brukade själva namnet Gott, God, Gud, Got etc. Dessutom brukar de bland annat symbolen för världsträdet Yggdrasil och de Nio Världarna, stulet och brukat genom smutsig historieförfalskning där en av deras nu dödade ledare hängdes på ett "kors", vi mer bildade vet hur den verkliga historien kring Odens offer var. Likaså namnet Jolnir "ersattes" och samma skedde gradvis i resten av världen. Listan är lång på hur fienden parasiterar på oss alla och vår mark med samma tröttande taktik av "övertagande" av våra valda platser, samt med "helgonlegender" vilka klistrats över på vår egen historia. Det är en lång lista över hela vår ägda värld där dessa parasiter med falska ord först mördat det de kan och därefter tvingar fram en "religiös tro" utan mycket grund i Verkligheten. Av dessa anledningar så har fienden gjort sig svåra att i grunden attackera och Vetandet; själva den verkliga högre normala kunskapen, måste användas av oss till starkaste skydd och vapen för Sanningen och Rätten. Orsakerna är två till fiendens smutsiga bedrägeri: Dels lurar de, vilka är de lägsta i Universum, till sig makt från de högsta, Gudarna och Folkslagen, med att posera som om de själva vore några slags "gudar" och dels vänder de spelplanen genom att kunna hävda att de inte ljuger då de riktar sina ord som kommande från Allfader Odin och mot sig själva. Att fienden så fixerat vill framstå som om de vore verkligt intelligenta kommer nu att kosta dem allt de lyckats parasitera på. Minnet är kort för många och vi kan inte förbjuda dumhet, men det finns andra nödlösningar vi måste använda. Att hindra i grunden är en.

YNKLIGHETENS, TRÖSTENS OCH DUMHETENS OFFER

Det går för tillfället inte att framställa någon verklig bedömning av Folkslagens olikartade moral, intelligens, skönhet, verkliga kapacitet och värde under nuvarande situation; där de flesta nu lever utan vare sig frisk hjärna eller hjärta och endast en bråkdel är sedliga nog att ens få kallas "riktiga" människor. Det finns tyvärr ingen tid kvar att hinna odla sig själv med kunskap från grunden, så snabbkurser kommer att ske...

Fienden säljer falska känslor och falsk tröst till de lurade massorna av känsloanalfabeter vilka har en fixering vid illusionen om känslor de sorgligen varken kan nå och få i sitt depraverade tillstånd, annat än med surrogat. Dessa utslagna från Livet vill nu så gärna dra ner allt till botten i deras önskade jämställdhet med sitt av fienden påklistrade skenbara hat och sin stinkande värdelöshet. Fienden saknar moral inför "hundarna" och utnyttjar vem som helst, barn, svagsinta, kärlekstörstande, fåntrattar, med syftet att erhålla makt de saknar alla rättigheter till. Till deras depraverade "människosyn" hör att vi räknas som djur, medan de är överlägsna riktiga "människor", vilket är en sanning med modifikation då de själva är komna ur ett lägre stående stinkande djur. De använder till vapen de "mjuka värderingarna" i de skendemokratier vilka ännu sprids och annat skräp; men bara när de egoistiskt kan dra nytta ur det. Feghet och krypande rövslickande är deras maktmetod, att tigga till sig rollen som ständiga "offer" att falskt tycka synd om är deras mördande dolk.

Vi kan inte hata de fienden gjort till nedslagna och förtryckta i syftet att de ska utnyttjas till att verka som nedbrytande nickedockor och biologiska mordvapen; det är inte de nu svagas fel att de har påtvingats perversioner vid återfödelsen och en naiv obildad dumhet. Detta gör dem inte personligt ansvariga att de inte vet vad de säger eller gör, men en gräns finns alltid och de skyldiga ska straffas av Gudarnas Dom.

Fiendens sista hopp är nu att hela världen ska samlas i ett överseende med deras miljarder övergrepp och våldsdåd och de ska förlåtas och även hyllas för sin godhet och vishet, så vi kan alla gå vidare med denna pågående världsförbättrande utopi vilken sker runt omkring oss alla... Sarkasmerna åsidosatta så är detta på fullt allvar.

VERKLIGHETEN

Vi kan fastställa faktumet att fienden saknar talan och rättigheter till någonting rörande denna värld. Luras aldrig tro att du har något verkligt val annat än vad blodet fastställt åt dig.

Kom till det högre Livet.
Prosa (Kortnovell) av 1 SIGFRIDSSON VIP
Läst 79 gånger
Publicerad 2024-04-08 23:08Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

1 SIGFRIDSSON
1 SIGFRIDSSON VIP