Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


NÅGOT OM FIENDENS KONTROLL

Den Abrahamitiska skräpkulten med deras smutsiga religioner, populärkultur och falska ideologier blockerar ännu Sanningen och Verkligheten om Allfader Odin för många. Fienden hindrar även frisk fokusering och korrekt tänkande i de drabbade då dessa inte finner någonting högre i livet än löjliga lögner, skräp och dumheter och blir till vad de konsumerar i en sluten cirkel utan flyktväg. De utnyttjade till redskap för fiendens plan är mindre värda än noll efter att dessa har brukats klart av fienden och är bara imbecilla slaggprodukter vilka leker och ger bort sina liv till dödsstraff. Många av dessa efterblivna papegojor vilka gapar ut fiendens lögner och grundlösa påståenden saknar ett verkligt medvetande och är därmed samvetslösa klåpare vilka sorgligen tar del i fiendens massiva skulder till Gudarna och mänskligheten och blir därför medskyldiga att dömas till hårdaste straff och mest plågsamma död.

"FRAMSTEGEN" UNDER MELLANTIDEN...

Mänskliga framsteg är högst naturligt vad individens inre-yttre gör och blir. Vad någon teknik och de nu förekommande låtsade identiteterna kan forma saknar närmast allt värde att kunna bärga för individen. Massorna nu i slutskedet av Mellantiden in till Ragnarök och Den Nya Tiden har sorgligt nog inte gjort någonting av verkligt uppbyggande värde för någon då de är sysselsatta med att ovetandes dra ner sina egna folk och länder med sin påtvingade inre-yttre värdelöshet och motverka allt högre nere i vad som borde vara våra egna samhällen; vidare inbillas de svaga att detta gör dem själva till högre stående och i köplats för grandiosa be-löningar från fienden… Vi vet att enda boten för fiendens formade synder är döden. Detta kan du få be-hålla hur mycket du vill.

I många fall är dumheterna från fienden till ett stärkande stöd till bedrägerier åt sina tidigare lögner; vilket krävs för att kvarhålla slöddret nere i den dräpande Illusionen. Den falska informationen kring “religion", "andlighet” och "new age" vilken sprids öppet som om det vore lagligt med gift och mord gör de drabbade låsta i sin extrema efterblivenhet och okunnighet, vilket de påtalas vara det korrekta förhållningssättet i deras i högsta grad felaktiga tillvaro. De drabbade matas med falskt hopp till att i onödan lida svårt i lögner och dra ner allt de kommer åt till nöje för fiendens smutsiga och dödligt hopplösa sak.

DET SUNDA MISSNÖJET

Att en sund och rättmätig aggression väcks av fiendens ständiga agiterande och att det sunda missnöjet på goda grunder stärker det goda hatet; vilket tillväxer dagligen, är positivt. Döden fienden sprider via deras planlagda manipulationer och övergrepp mot Gudarna och Folkslagen genom de splittrande ideologierna och deras falska religioner; vilka huvudsakligen används till mordvapen, är att nu mer omfattande få möta friska och självklara dömande reaktioner.

Löjligheten i fiendens ordvapen med sina gamla stulna och vridna b-filosofiska argument har gett dem parasitisk makt och styrande kontroll över de äckliga perverterade svaga. Orsaken till att de "drar till sig" dessa mentalsjuka präster; perverterade seriemördare, incestutövare, prostituerade, parasiter utan vett i kontrollerande positioner i vår värld, sexuellt störda och andra; är givetvis att dessa är fiendens änglar i sin så "kärleksfyllda" utåtriktade verksamhet. Hållhakarna fienden håller fast sina egna i genom sina delade synder är en fälla vilket leder dem vidare till att tvinga sig att utföra sina övergrepp och olagliga verksamheter mot vår värld.

Allt inflytande för deras nätverk ska krossas i grunden.
Prosa (Kortnovell) av 1 SIGFRIDSSON VIP
Läst 94 gånger
Publicerad 2024-04-06 22:52Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

1 SIGFRIDSSON
1 SIGFRIDSSON VIP