Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


NÅGOT OM VÅR HISTORIA

Det är ett faktum att undertecknad har i arv erhållit samtliga högre kunskaper och även "den högre konsten" och kan med detta enkelt skärskåda vad som sker för och mot vår ägda värld. Samt att jag Vet. Däremot är jag verkligen inte bortskämd med att få någonting gratis och har även motarbetats. Jag tänker inte vidare beröra mitt personliga liv här mycket, men ett potentiellt glädjefyllt liv har offrats av mig i Vetandets tjänst för Din skull.

ATT SE ALL TID

Det finns inga slags "raser" på det sätt vilket här i slutet på Mellantiden; dvs Den tid vilken nu länge varit förlorad och bortkastad mellan Gudatiderna, beskrivits vara gällande "forskning" med fyra olika färgade "raser" efter hudfärg... Det finns inte heller något enskilt slags djur eller urfolk vilket hela mänskligheten härstammar från. Viet är tvunget en mixtur av flera varelser i Yggdrasil. Mänsklighetens synliga och osynliga olikheter härstammar i grunden verkligen inte från en slags nötning från naturen i arv.

Det är meningslöst för någon att utan några verkliga förkunskaper om vårt ursprung försöka uppleta och tolka själva uppkomsten genom små fynd och fyndplatser. Jag är en av de som var tidigast här och jag vet att det var i gränslandet mellan norra delarna av Asien och södra delarna av Europa där "mänskligheten" formades av Gudarnas egna blod. Folkslagen vilka efter lång tid därefter blev formade till att vara åtskilda och unika, odlade till distinkta olikheter och särarter i vår ägda värld där vi vill och kan vara våra egna formare och förbättrare; och lyckliga tillsammans med Makterna med siktet vidare mot högre världar. "Mänskligheten" har därefter en mindre blandning av utomjordiskt ursprung och ett flertal djur; vilka de olika varelserna är går tydligt att se ute bland Folkslagen när man väl vet ursprunget. Jättarna har även spelat en tidig roll, men de dödades av Gudarna och de vilka finns kvar lever utkastade till en annan värld. Pysslingar och de flesta andra sällsynta "naturväsen" härstammar i stort från de olika Gudarna.

FOLKSLAGEN

Det finns en naivitet inför många välkända händelser i vår värld, inte sällan med medvetet defekta tolkningar i följd. De många folkvandringarna ledda av Allfader Odin är dock ett välkänt och tydligt historiskt faktum och dessa kommer i händelserna efter Gudarnas reinkarnationer under åtskilliga tusentals år där även Folkslagen formades i blod, gavs sin mark att äga och även namngavs av Gotfader.

Idealiserande av olika äldre och nyare folkslag är en lustighet. Den kollektiva identitetens självbild inom vill projicera sig själva eller andra att ha olika särdrag andra kan beundra eller ogilla. "Indianer", Japaner och Tyskar ger exempel på olika fördomar med inre bilder om deras "folkväsen", vilket idag mer sällsynt har med Verkligheten att skaffa, utan förblir låst i fördomar från ett tidigare historiskt skede. Bilden av ett folk och deras ägda land är svår att dra ner från deras tidigare kulturella historia, detta oaktat att nästan alla samhällen i Västvärlden just nu attackeras hårt med hjärntvättande propaganda, krigföring med massinvandring och medföljande moraliskt och kulturellt förfall. Glömskan och okunnigheten på grund av fiendens förtryck, hjärntvätt, historieförfalskning ger rädsla kring vad som verkligen sker mot våra samhällen och är högst allvarligt. Alla länder består visserligen i grunden av ett flertal olika folkslag med mindre länder satta inom nuvarande länder, känt som "landskap", och är ganska närbesläktade. De blandningar genom fienden lurande i skuggorna med manipulerade våldtäkter, förgiftningar, krig och sjukdomar från dessa så "kärlekssäljande" hatiska fienden vilka har förekommit kan tyvärr aldrig visa sig vara förbättrande i något avseende. Vilket givetvis är själva anledningen till övergreppen.

Mitt eget Skytiska och Gotiska påbrå är en slags halv blandning i blodet, då ursprunget på den manliga sidan i båda folkslagen; givetvis är från Allfader Odin i ätteled. Denna typ av närhet i blodslinjen gäller även för de flesta i vår värld fram till för några få decennier sedan och orsakerna därtill är övertydliga. Att sätta en historisk tidslinje för Gudarnas tillkomst och därur mänsklighetens historia och formande är något jag lämnar kvar till ett litet öppet mysterium, men reinkarnationerna sker vart fyrahundrade år. Det är bara att räkna bakåt i historien och finna att alla uppbyggande skeenden i form av högkulturerna i vår ägda värld kommer från Gudarna.

"VETENSKAPEN"

Vi vet att själva "vetenskapen" står under en övervakning och ett konstant förtryck till att passa med våra folkfienders agenda där mycket kunskaper hålls undan, förfalskas och förstörs. Medan den naiva massan suger på smutsiga "vetenskapliga" snuttefiltar så drogas deras sinnen till önskade politiska och emotionella defekta slutsatser kring vårt verkliga ursprung. Den hobbyliknande "tillfällighetsforskningen" vilken försöker tolka vad de lyckats med att hitta i fragment från Gudarnas och Folkslagens högkulturer över hela vår värld har mycket kvar att lära sig, och knappast kan någon hitta det i kvarlämnade bitar de råkat hitta... Det krävs en högre stående och renad "tvärvetenskaplighet" för att kunna se vad som skett och sker i vår värld. Förfalskningar sker ännu i oroväckande grad och hela folkslag ljugs rakt i ansiktet om sina ursprung, vilket väl är välkänt för en del.

Folken idag är så bortkollrade att de tror att deras förfäder var ointelligenta "vildar", medan Sanningen självklart är den raka motsatsen. Många av just dessa förfäder är reinkarnerade och utför än idag det mesta av det någorlunda framstående världen idag har.

SLUTSATSER

Vi har nu lögner i massmedia, gifter i födan, attacker mot infrastruktur och högre moral, ett söndrande av ätterna och själva kärnan i familjestrukturen, de störda härmar efterblivna beteenden i skräpkultur, perversioner sällan tidigare sedda försöks normaliseras, och alltför få reagerar.

Vi behöver ingen falsk och medvetet misstolkad version av "demokrati" där okunniga och störda varelser har några slags rättigheter och drar ner och dödar våra samhällen.

Vi behöver ingen falsk "forskning" vilken förfalskar och fördummar.

Vi behöver vår frihet från det plågande förtryck och massmord vilket utförs av de missfoster de "Abrahamitiska" ledarna och deras lakejer driver fram mot vår ägda värld.
Prosa (Kortnovell) av 1 SIGFRIDSSON VIP
Läst 51 gånger
Publicerad 2024-03-31 23:05Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

1 SIGFRIDSSON
1 SIGFRIDSSON VIP