Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Narrativ nr 1 : Labyrint igen

 


Vi vandrar genom huset som en gång rymde varannan leksak, vartannat redskap och skåpsluckhalva i hela världen.

[Här beskrivs hur vederbörande är på vandring genom ett hus helt enkelt, vars väggar emellertid någon gång har rymt sammanlagt halva världens leksaker och halva världens redskap, såsom berättaren målar upp förhållandet genom tillika halva skåpsluckor. Alternativt om så åsyftas en hel matris vari rymdes ömsom leksaker - ömsom redskap, eventuellt bakom varsin skåpslucka??]

Bakom någon av de oändliga speglarna gömmer sig trångaste gången in mot hjärtats plastiga djungel.

[Utan att klargöra vilken, hänvisar berättaren till endera bland flera speglar, vilka antingen avses bära oändlighet till sin karaktär eller blott vara otaliga. Sedermera bakom sådan spegel skall dölja sig en gång trängre än någon annan, vilken leder till eller åtminstone närmare en djungel av plastig natur, som i sin tur redan förefaller tillhöra ett hjärta - må så vara berättarens eget eller av kollektivt innehav och/eller symboliskt el dyl.]

Du försvinner ut mellan tre stora skruvmejslar, likt en räddhågsen rutschkana, och jag finner dig först efter många år...

[Relativt märkligt sker ett försvinnande, via visserligen väldigt konkreta men likväl tillskruvade fenomen för vad kontexten eljest kunde ha bestått i - till synes måste verktygen vara tillverkade av något ovanligt, möjligtvis barnvänligt material. Försvinnande ifråga visar sig ha fått minst sagt långvarig implikation, dock inkluderande sin lösning redan i slutet på samma korta mening, vari "vi" delas upp i ett "du" och ett "jag" - av mer logisk relation än den insmygande undran huru en person kan försvinna mellan trenne föremål samt därtill hur rutschkanan kan uppbära det tillstånd som dess begagnare snarare borde tillskrivas?!?] 

 

 

 
Övriga genrer (Kåseri) av TrollTörnTrappan VIP
Läst 221 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2017-08-03 18:24Bookmark and Share


  Anya VIP
Tänker på ett hem som saknas. som om minnet kommer tillbaka över ett hem där det en gång fanns leksaker och redskap. Skrivet på ett avancerat sätt...kanske tolkar jag helt fel.
2017-08-06

  TrollTörnTrappan VIP
...i första hand skriven som en liten satir över hur vi/jag/filosofer och kritiker kommenterar kulturyttringar ini minsta detalj, ibland med åtskilligt vidlyftigare textmassa (ej nödvändigtvis djupare) än hos föreliggande studieobjekt -

- i andra hand som fantasi kring en nylig vistelse på Leklandet med systerson, inklusive påminnelser från min egen barndomshorisont (i snarare lekskolans mycket mindre men upplevelsemässigt lika ofantligt konstruerade landskap) någonstans mellan magiskt tänkande och tidigaste minnen möjligtvis.
2017-08-05

  lodjuret/seglare VIP
Kontext? På ren svenska heter det 'sammanhang'. Känns som ett jag varit där i landet mellan lek och allvar. Någonstans mellan vuxen och barn. Att lockas av äventyret med att tro något. Eller lockas av utrikiska uttryck då det finns på svenska. Är som att ryckas med av äventyret med ord sagt. Som om talaren ville vara med på ett hörn, uttrycksmässigt. Samtidigt som det väl är en som lockande lyx. Det är även går någon sorts kontakt med egen verklighet som förlorad. Känns igen på olika sätt bara.
2017-08-05

  Nanna X VIP
Så metanarrativt
såå snyggt samspel mellan text och bild
sååå 70-tal!

2017-08-03
  > Nästa text
< Föregående

TrollTörnTrappan
TrollTörnTrappan VIP