Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Blev inspirerad av Militsas text ''Förslag, Tio Budorden ... för icke troende av seglaren'' (2012-01) Kommenterade den och efter redigering kände jag att ni andra också skulle få läsa mina ord ...


Lite om min livsåskådning ...

De Kristna Tio Budorden utgör grunden för hela det
västerländska rättsväsendet och dess lagsystem
- Den här versionen är inte helt fel den heller …

Men för mig är det
Den enda lagen som gäller 
och
Lagen om tre.

Den enda lagen föreskriver
Att

- Du får göra precis vad du vill
förutsatt att du Inte skadar
någon annan
eller
dig själv
vare sig direkt eller indirekt


Om du funderar lite grann över dessa ord
och om du är lite bevandrad i juridikens grunder 
kommer du snart underfund med
att denna lag i princip täcker in 
hela Lagboken och lite till
Lagboken är mer att betrakta som en
specifikation för att tydliggöra denna
lag 

- Men som alltid när vi försöker
skapa en så exakt modell av verkligheten
som möjligt blir lagens specifikation
alldeles fullständigt obegriplig på
grund av detaljrikedomen ...

Lagen om tre berör konsekvenserna av hur
vi väljer att handla/agera i våra liv

- Allt du ger ifrån dig 
får du trefaldigt igen 
- gäller såväl ont som gott!


Lägger du sen till vikten av att vara
medveten om och ha insikt om 
Kraften 
- Den kraft
bortom 
ljus och mörker, 
tid och rum, 
vilken styr och reglerar 
de positiva och negativa energiflöden
vilka ger upphov till allt liv och icke-liv i Universum
så blir du inte längre en Ödes-styrd
varelse som har att nöja sig med vad som
är givet, utan inser att Ödet styr
endast ditt liv utifrån 
de förutsättningar som föreligger 
förutsatt
allt annat är oförändrat 


- Men med insikten om Kraften och dess inverkan
får du möjlighet att själv skapa nya förutsättningar
vilka i sin tur också tillika förändrar ditt öde ... 

För mig är dessa tre ”principer” det
fundament som min livsåskådning vilar på
- såsom den Solitair jag ändå är ...

Liten fotnot - Kraften är enligt min mening,
vilket jag fått medhåll av från ledande potentater
inom flera olika religioner,
det som vi benämner
Gud, Allah, Buddha etc. 

– Människan har
alltid haft behov av att kunna
personifiera allt som styr och utövar
någon form av makt över våra liv ...

Enligt min mening är dessa namn nödvändiga 
och det är väsentligen mer
som förenar än som skiljer
mellan de olika religionerna 
- Religioner som jag
ser som utifrån skillnader i kultur,
klimat och miljö ha uppkommit med skaparens
namn som personifierar Kraften.

Indianerna har ju sin Totempåle som
stammen samlas kring, kristna sin bibel
och muslimerna Koranen emedan
Buddhisterna har Baghava Gita bland annat …

Och liksom lagarna som vi stiftar i
samhället är 
överenskommelser om förhållningssätt
för att vi ska kunna
fungera som samhällen
är religionerna
lika nödvändiga för att skapa 
visioner och idéer 
som dessa samhällens
utveckling, etik och moral bygger på 
och utvecklas utifrån ...

Som jag sagt så många gånger tidigare 
- Tro är någonting jag respekterar högt 
då att tro på något/någon är förutsättningen 
för att någonting överhuvudtaget ska kunna bli 
som ännu inte är och för att det som redan är 
ska kunna uppskattas och utvecklas eller
förbli vad det är.

Men det är när Tro blir till religion
som det börjar gå riktigt snett ...
och då talar jag om religionen när den styrs
av kyrka och prästerskap som missbrukar
människornas tro för sina egna syften 
- då oftast maktbehov och girighet ...

Det samma gäller inom vetenskapens domäner
när en forskares tro på en viss tes
blir till i det närmaste synonymt med min definition
för religionen när den missbrukas ...

Nej, det får räcka för denna gång -
men din text inspirerade mig så pass att
jag inte kunde låta bli att deklarera
hur jag ser på det här ...

… och när jag läste igenom det jag skrivit kände jag att 
det var rätt gott i sin helhet om än detaljerna behövde redigeras
rättstavas och strukturen bättre dispositioneras …
Därav blev det en särpublicering bland mina skrifter här
så att mina övriga läsare också kunde få avnjuta 
alternativt uppröras över min kommentars förmedlade subjektiva budskap …

Är en flexibel personlighet som har högt i tak inom rimliga gränser
och hyser en innerligt stor tilltro till att så ock är fallet för mina skrivarvänner …

För övriga ber jag – ha överseende med mina små utläggningar stundom …

 

_______________________________________________
Tillkommen och publicerad här tidigare i januari 2012
men lika aktuell nu som då ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 109 gånger och applåderad av 8 personer
Publicerad 2019-10-10 04:36Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP